Огляд ІПК (від 16.02.2019 р.)

19.02.2019 / 10:08

ПДВ

Зарахування авансу за один товар в рахунок оплати іншого

ДФС України пояснила, що у разі якщо постачальником на дату отримання попередньої (авансової) оплати за товар № 1 були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін зобов’язання з поставки такого товару припиняється та попередня (авансова) оплата зараховується в рахунок оплати товару № 2 (без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця), то постачальник на дату досягнення такої домовленості має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ.

У графі 2.1 «Причина коригування/код причини» такого розрахунку коригування зазначається код причини: «103», який відповідає причині коригування «Повернення товару або авансових платежів», — у разі якщо попередня оплата за товар № 1 зараховується у повному обсязі в оплату вартості товару № 2; «102», який відповідає причині коригування «Зміна кількості», — у разі якщо товар № 1 частково було поставлено, а залишок попередньої оплати за нього зараховується в оплату вартості товару № 2 (тобто зараховується частина суми попередньої оплати).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем послуг. Зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування є для постачальника підставою для зменшення нарахованих податкових зобов’язань.

При цьому якщо на дату підписання документа про зарахування попередньої оплати за товар № 1 в рахунок оплати вартості товару № 2 такий товар № 2 поставлений не був та відповідно податкова накладна на операцію з його постачання не складалася, то на дату підписання такого документа постачальник — платник ПДВ повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну на суму попередньої оплати за товар № 2 («перша подія») і зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Якщо ж за договором № 2 товар уже був поставлений та на дату такої поставки («першої події») постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за товар № 1 в рахунок оплати вартості товару № 2 податкова накладна постачальником не складається. Такий порядок коригування податкових зобов’язань при зарахуванні попередньої оплати за один товар у рахунок оплати вартості іншого поставленого, але не оплаченого покупцем товару, застосовується незалежно від того, одним чи різними договорами передбачено постачання таких товарів.

/ІПК від 05.02.2019 р. № 401/6/99-99-15-03-02-15/ІПК,

№ 403/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги нерезиденту з пошуку виконавців в ІТ-сфері за договором комісії

У разі якщо суб’єкт господарювання здійснює операції з постачання послуг з розроблення, тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації та посередницькі до них послуги, зазначені у підпунктах «в» та «є» п. 186.3 ст. 186 ПКУ, комітентові, що не є резидентом (зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України), то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ. Відповідно, вони не враховуються при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 323/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Пільговий режим оподаткування для продукції оборонного призначення

Пільговий режим оподаткування ПДВ, визначений п. 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється виключно на операції з постачання товарів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними вказаним пунктом, та при виконанні інших вимог, визначених цим же пунктом. При цьому, як зазначає ДФС України, зазначений пільговий режим оподаткування ПДВ не поширюється на операції з постачання робіт з виготовлення комплектуючих із давальницької сировини, в тому числі якщо такі комплектуючі класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними п. 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 21.01.2019 р. № 222/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

Терміни реєстрації ПН сільгоспвиробника-«спецрежимника»

ДФС України нагадала, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених платниками — сільськогосподарськими підприємствами, які до 01.01.2017 р. застосовували спеціальний режим оподаткування, передбачений ст. 209 ПКУ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до п. 209.7 ст. 209 ПКУ, мала бути здійснена не пізніше 15.01.2017 р.

Реєстрація таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням вказаного терміну.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 325/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Одиниця вимірювання товарів/послуг в ПН

У разі якщо вартість товару/послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське) та у графі 5 — код відповідної одиниці вимірювання/обліку.

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 податкової накладної зазначається умовне позначення одиниці вимірювання такого товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах, а графа 5 не заповнюється. Отже, зазначення платником податку при заповненні граф 4 та/або 5 податкової накладної одиниці виміру товарів/послуг здійснюється з урахуванням первинних документів.

/ІПК від 30.01.2019 р. № 335/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Номенклатура послуг в ПН

ДФС наполягає, що у графі 2 податкової накладної відображається номенклатура послуг, яка має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких послуг, та не повинна містити інших даних.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 357/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Послуги з міжнародного перевезення вантажних транспортних засобів

Операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою (пп. «а» пп. 195.1.3 ст. 195 ПКУ). При цьому для цілей застосування цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом. Такими документами можуть бути: авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); міжнародна автомобільна накладна (CMR); накладна СМГС (накладна УМВС); коносамент (Bill of Lading); накладна ЦІМ (СІМ); вантажна відомість (Cargo Manifest); інші документи, визначені законами України.

Отже, якщо перевезення (у тому числі міжнародне) вантажу (у тому числі транспортного засобу) здійснюється без фактичного використання (залучення) відповідних видів транспорту (залізничного, автомобільного, морського, річкового, авіаційного) для такого перевезення, зокрема «своїм ходом», то операція з постачання таких послуг не підпадає під категорію операцій, визначених пп. «а» пп. 195.1.3 ст. 195 ПКУ, та відповідно оподатковується у загальновстановленому порядку за ставкою 20 % (якщо місцем постачання таких послуг визначено митну територію України відповідно до ст. 186 ПКУ).

/ІПК від 05.02.2019 р. № 402/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Складання ПН за операцією з постачання товарів/послуг дипмісії в Україні

За заявою дипломатичної місії відомості про таку дипломатичну місію вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб, про що контролюючий орган інформує дипломатичну місію та одночасно розміщує відповідну інформацію в реєстрі платників, взятих на облік в ДФС України, який відкрито для перегляду на офіційному веб-порталі ДФС. Таким чином, інформацію щодо податкового номера, який присвоєно дипломатичній місії, можна отримати як на офіційному веб-порталі ДФС, так і безпосередньо від дипломатичної місії.

У разі якщо та чи інша дипломатична місія не має податкового номера, то відповідно така місія не зверталась до ДФС із заявою про отримання податкового номера, а тому не включена до Єдиного банку даних юридичних осіб. Звернення щодо отримання дипломатичною місією податкового номера є виключно самостійним рішенням такої дипломатичної місії.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 359/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Амортизація витрат на поліпшення банками орендованих ОЗ

Витрати лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються лізингоодержувачем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Отже, вартість поліпшення орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об’єкт групи 9 «інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 07.02.2019 р. № 436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Оподаткування роялті на користь резидента Італії

Роялті, що сплачуються резидентом України на користь резидента Італійської Республіки за ліцензійним договором, підлягають оподаткуванню в Україні у розмірі, що не може перевищувати 7 % валової суми «роялті» за умови, що фактичний власник роялті, який є резидентом Італійської Республіки, не проводить підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво.

У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до п. 103.4 ст. 103 ПКУ доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

/ІПК від 07.02.2019 р. № 434/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Виплата дивідендів за акціями КІФ резиденту Кіпру

ГУ ДФС у м. Києві повідомлено, що якщо право на отримання дивідендів за акціями корпоративного інвестиційного фонду (далі — КІФ) (резидента України) має компанія, яка є резидентом Республіки Кіпр, фактичним власником таких дивідендів, володіє 20 % капіталу в такому КІФ, та/або інвестувала в придбання акцій такого КІФ не менше 100 000 євро та не має постійного представництва в України, то така виплата підлягає оподаткуванню в Україні за ставкою 5 % від загальної суми дивідендів відповідно до положення пп. а) п. 2 ст. 10 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (чинна з 07.08.2013 р.). Доходи, отримані компанією — податковим резидентом Кіпру з України від викупу акцій КІФ (резидента України), підлягають оподаткуванню в Республіці Кіпр.

/ІПК від 07.02.2019 р. № 433/ІПК/26-15-12-03-11/

Повернення ОСББ невикористаних цільових коштів співвласникам

Повернення ОСББ співвласникам невикористаних цільових коштів, попередньо внесених ними на утеплення фасаду будинку за програмою співфінансування з міською радою, у зв’язку з припиненням фінансування цієї програми не є підставою для виключення ОСББ з Реєстру неприбуткових установ та організацій за умови дотримання вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

ОСББ, яке має статус неприбуткової організації, не сплачує податок на прибуток підприємств з доходів у вигляді процентів від розміщення коштів у депозит за умови, що такі доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств згідно з підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 ст. 133 ПКУ.

/ІПК від 07.02.2019 р. № 432/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Визначення строку корисного використання активу для розрахунку амортизації

Офісом ВПП ДФС зазначено, що у разі якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного використання (експлуатації) активу (об’єкта або окремого компонента основних засобів) менше ніж мінімально допустимі строки амортизації, встановлені у податковому обліку для групи, до якої належить такий основний засіб або окремий компонент основного засобу, то для розрахунку амортизації з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

У разі коли строк корисного використання (експлуатації) активу (об’єкта або окремого компонента основних засобів) в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ для групи, до якої включено такий основний засіб або компонент основного засобу, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) такого активу, встановлені в бухгалтерському обліку.

У свою чергу, пп. 138.3.4 ст. 138 ПКУ встановлено, що якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 422/ІПК/28-10-27-01-11/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Неодержана зарплата працівника

ДФС України повідомила, що сума заробітної плати, нарахована працівнику до дня його смерті, є базою нарахування ЄСВ для роботодавця.

/ІПК від 05.02.2019 р. № 391/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

Податкова знижка на дошкільну освіту

ДФС України пояснила, що право на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладу дошкільної освіти, надається у разі компенсації вартості здобуття відповідної освіти та за умови підтвердження витрат відповідними платіжними та розрахунковими документами, які ідентифікують платника податку, який звертається за податковою знижкою.

/ІПК від 05.02.2019 р. № 404/П/99-99-13-01-02-14/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Звітний період для «єдинника» другої групи

ДФС України нагадала, що до доходу фізичної особи — підприємця включається дохід, який отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

При цьому податковий (звітний) період для платника єдиного податку другої групи є календарний рік, який починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 367/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

 

Сплата ЄСВ при одночасному веденні кількох видів діяльності

ГУ ДФС у Донецькій області вважає, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою — підприємцем, зобов’язана сплачувати та подавати звітність з ЄСВ окремо за кожним видом діяльності.

/ІПК від 05.02.2018 р. № 395/05-99-13-07-14/ІПК/

Дохід в інвалюті

ДФС України пояснила, що в день отримання ФОП — платником єдиного податку коштів в іноземній валюті у Книзі обліку доходів відображається вся сума коштів (з урахуванням комісії, утриманої банком), яка надійшла на валютний рахунок, перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання (зарахування) валюти на валютний рахунок ФОП. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 372/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

Надання майна в оренду

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець платник єдиного податку другої групи має право перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі, якщо загальна площа майна та/або їх частки, яке вона надає в оренду, не перевищує норми, встановлені пп. 291.5 3 ст. 291 ПКУ: житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 374/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Повноваження органів місцевого самоврядування

З огляду на те, що здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, затвердження ставок земельного податку відповідно до ПКУ належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, ДФС України вважає за необхідне з метою попередження спірних питань щодо податкових зобов’язань із земельного податку звертатися до органу місцевого самоврядування за місцезнаход­женням земельної ділянки для здійснення всіх заходів щодо виконання робіт із землеустрою, НГО та з’ясування розміру ставки земельного податку.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 375/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Необхідні умови для органів місцевого самоврядування

ГУ ДФС у Донецькій області повідомила, що для забезпечення умов справляння туристичного збору у 2019 р. встановленими ПКУ необхідними умовами, що мають бути реалізованими у рішеннях органів місцевого самоврядування, є не тільки затвердження ставок туристичного збору, а й запровад­ження (або незапровадження) авансових внесків, визначення та оприлюднення переліку податкових агентів.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 376/ІПК/05-99-12-04-10/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Роздрібна торгівля підакцизними товарами

ДФС України роз’яснила, що роздрібна торгівля підакцизними товарами не визначена підставою, що обмежує для підприємства — платника єдиного податку четвертої групи перебування на єдиному податку.

Водночас частка сільськогосподарського товаровиробництва підприємства за поперед­ній податковий (звітний) рік повинна дорівнювати або перевищувати 75 %. При цьому сума доходу підприємства від здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами зараховується в загальну суму доходу його господарської діяльності, та не є доходом від реалізації сільськогосподарської продукції.

/ІПК від 04.02.2019 р. № 386/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Розрахунки за товар у безготівковій формі

ГУ ДФС у Харківській області роз’яснено, що у разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших за умови доставки таких товарів поштою або кур’єрською службою, суб’єкт господарювання зобов’язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон (у разі необхідності).

Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки (без використання банківських платіжних карток), РРО не застосовується.

Також застосування РРО не є обов’язковим, якщо оплата за товар здійснюється покупцем через ПТКС, який належить банку та знаходиться у приміщенні банку.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 412/ІПК/20-40-14-10-21/

Продаж товарів у кредит/з відстроченням платежу

У випадку проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит необхідно відповідно до вимог чинного законодавства при відпуску товару (послуги) видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати «У КРЕДИТ». Таким чином, фіскальний чек, оформлений належним чином, повинен бути виданий покупцю при продажу товарів.

При цьому отримання коштів, які надходять у рахунок продажу товару у кредит, слід оприбутковувати в касі підприємства з оформленням прибуткових касових ордерів.

/ІПК від 05.02.2019 р. № 407/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Друк Z-звіту при цілодобовому режимі роботи

ДФС України пояснила, що у разі якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек (Z-звіт) повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 год цього дня.

/ІПК від 05.02.2019 р. № 394/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Продаж столових вин

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу столових вин зобов’язані використовувати РРО.

/ІПК від 01.02.2019 р. № 380/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/