Лист

«Щодо належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку», лист ДФС України від 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17

20.02.2019 / 11:18

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби України

З метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку, у зв’язку з прийняттям Законів України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (далі – Закон № 2611) та від 23 листопада 2018 року № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628), Державна фіскальна служба України повідомляє.

Щодо декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів

Відповідно до змін, внесених до п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, оподаткування бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (коди 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) при їх ввезенні на митну територію України або реалізації виробником  виробленого в Україні зазначеного пального здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Зазначені норми набрали чинності з 01 січня 2019 року.

Згідно з абзацом другим п.п. 46.6 п. 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, до внесення відповідних змін до наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» (далі – наказ № 14) пропонуємо податкові зобов’язання з пального, до якого застосовується підвищувальний коефіцієнт, декларувати таким чином. 

Щодо декларування податкових зобов’язань з пального за повною ставкою акцизного податку

При декларуванні виробником податкових зобов’язань з реалізації виробленого в Україні пального за повною ставкою акцизного податку (крім обсягів пального, на акцизний податок з яких таким платником видано податковий вексель, відповідно до п. 229.8 ст. 229 Кодексу), у додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)» (далі – додаток 1) у графі 12 «Специфічна ставка акцизного податку – з  одиниці виміру (євро, грн.)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 розділу VI Кодексу, із урахуванням підвищувального коефіцієнта 10.

При заповненні суб’єктами, що здійснюють реалізацію пального понад обсяги отриманого/ввезеного/виробленого пального, з якого сплачено акцизний податок, або поповненні залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, додатка 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу» (далі – додаток 11)у графі 19 «Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (євро)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці пального у євро, встановлені п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 розділу VI Кодексу, із урахуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Щодо декларування податкових зобов’язань з пального за пільговою ставкою акцизного податку

Відповідно до п.п. 229.8.1 п. 229.8 ст. 229 Кодексу ввезення на митну територію України або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД) та палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) може здійснюватися із сплатою акцизного податку за ставками, визначеними п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10. Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів, зокрема обов’язковість оформлення імпортером/виробником податкового векселя, визначені п. 229.8 ст. 229 Кодексу.

У випадку оформлення податкового векселя, згідно з вимогами, визначеними п. 229.8 ст. 229 Кодексу, виробник заповнює:

додаток 1 із застосуванням відповідних ставок акцизного податку у розмірі 21 або 27 євро за 1000 літрів згідно з п. 1 розділу V Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом № 14;

додаток 4 до декларації акцизного податку «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, гривень», в якому в графах 14 – 16 «Документи, що підтверджують операції, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» зазначаються реквізити податкового векселя, виданого при реалізації пального за пільговою ставкою (без застосування підвищувального коефіцієнта 10), а до графи 11 «Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою (грн)» заноситься сума акцизного податку, зазначена у податковому векселі, реквізити якого внесено до граф 14-16.

Щодо декларування податкових зобов’язань при нецільовому використанні пального

У разі якщо передбачений п. 229.8 ст. 229 Кодексу податковий вексель не погашено в установлений строк і векселедержателем здійснено протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством (або платником до закінчення строку, на який видано вексель, сплачено суму акцизного податку з обсягу пального, цільове використання якого не забезпечено), то платник податку (виробник/імпортер) заповнює додаток 1 із застосуванням ставки, визначеної п.п. 229.8.3 п. 229.8 ст. 229 Кодексу, а саме – ставки акцизного податку розрахованої як різниця між ставкою, встановленою п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10 та такою ставкою без застосування підвищувального коефіцієнта 10. Сума податкового зобов’язання визначена у графі 16 додатку 1 за такою ставкою переноситься у рядок за кодом операції «В1» розділу В декларації акцизного податку.

Інформацію щодо порядку оформлення та погашення податкових векселів імпортерами/виробниками бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів було надано Державною фіскальною службою України листом від 27.12.2018 № 40348/7/99-99-12-03-03-17.

При цьому зазначаємо, що відповідно до п.п. 229.8.10 п. 229.8 ст. 229 Кодексу суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, у складі декларації акцизного податку надається інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден.

Відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу платник податків може подати, у разі необхідності, доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Отже, до внесення відповідних змін до наказу № 14 ДФС пропонує подавати до контролюючих органів інформацію про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, в формі додатка 10 до Декларації із обов’язковим внесенням таких реквізитів:

класифікація повітряного судна (державне, цивільне, експериментальне); 

країна, в якій зареєстроване повітряне судно;

дата, № реєстраційного посвідчення повітряного судна/державного повітряного судна (Certificate of aircraft registration), тимчасового облікового посвідчення;

тип повітряного судна;

державний і реєстраційний знаки/реєстраційний номер повітряного судна (бортовий номер); тимчасовий обліковий знак;

експлуатуюча організація, її місцезнаходження;

код пального згідно з УКТ ЗЕД;

опис пального згідно з УКТ ЗЕД;

обсяг пального, використаного для заправлення повітряних суден.

Нагадуємо, що перелік суб’єктів, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з діючим сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації, розміщено на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України за адресою: https://avia.gov.ua/perelik-sub-yektiv-gospodaryuvannya-yaki-zdijsnyuyut-aviapalivozabezpechennya/.

Щодо оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами

Згідно із змінами, внесеними Законом № 2611, п.п. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Кодексу викладено в новій редакції згідно з якою для автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством порядку подаються до органів, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, для реєстрації або перереєстрації у зв’язку із зміною моделі транспортного засобу, що до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, обчислення розміру ставки акцизного податку здійснюватиметься шляхом застосування до базових ставок акцизного податку коефіцієнтів – двигуна та віку.

При розрахунку суми податкового зобов’язання з легкових транспортних засобів у додатку 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу)» у графі 13 «Специфічна ставка акцизного податку – для різних транспортних засобів, до яких застосовується коефіцієнт (євро)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), збільшені на коефіцієнти до ставки податку (гр. 13 = базова ставка х коефіцієнт двигуна х коефіцієнт віку).

До внесення відповідних змін до наказу № 14, платники акцизного податку, які оподатковують транспортні засоби згідно з п.п. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, разом з декларацією подають додаток 10 із обов’язковим зазначенням таких реквізитів:

ідентифікаційний номер транспортного засобу (унікальний 17-значний номер);

дата виробництва транспортного засобу;

кількість повних календарних років.

Для інших транспортних засобів (які не зазначені у п.п. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Кодексу) додаток 1 заповнюється згідно з порядком, затвердженим наказом № 14, в чинній редакції.

Звертаємо увагу, що змінами, внесеними Законом № 2628 до  п.п. 215.3.1 п. 215.1 ст. 215 Кодексу, для цілей оподаткування змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку. Відповідно до п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2628 зазначені зміни до Кодексу набирають чинності з 1 березня 2019 року.

При цьому порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв не змінено.

Згідно з п. 120.1 ст. 120 Кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС терміново довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів для врахування під час прийняття звітності та при контрольно-перевірочній роботі.

В.о. заступника Голови Є. БАМБІЗОВ