Огляд ІПК (від 23.02.2019 р.)

25.02.2019 / 17:21

ПДВ

Повернення об’єкта оренди з поліпшенням

Якщо платником-орендарем понесено витрати на поліпшення об’єкта оренди та такі витрати не компенсовано орендодавцем, то при поверненні об’єкта оренди таке поліпшення вважається безоплатно наданою послугою, яка підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем орендарю компенсації витрат орендаря на поліпшення об’єкта оренди, то суми коштів, сплачених (відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання послуги з поліпшення основних фондів, що розглядається як окремий об’єкт оподаткування та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою.

При цьому база оподаткування ПДВ при поверненні об’єкта оренди визначається виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 521/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання кредиторської заборгованості, що виникла до 01.07.2015 р.

Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної, складеної до 01.07.2015 р., сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не оплачені протягом 1095 днів, то у податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при отриманні неоплачених товарів/послуг. Зменшення податкового кредиту у цьому випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Якщо платник при придбанні товарів/послуг сформував податковий кредит на підставі податкової накладної, складеної після 01.07.2015 р. та зареєстрованої в ЄРПН, але оплата за такі товари/послуги не здійснюватиметься, тобто вони фактично отримані покупцем на безоплатній основі, то у податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку — покупцю необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 459/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Застосування касового методу при постачанні послуг із водопостачання і водовідведення

Платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, перелічені у пунктах 187.10 ст. 187 та 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, визначає дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом виключно за такими операціями. За операціями, які не передбачені зазначеними пунктами, платник податку повинен застосовувати загальні правила визначення дати виникнення податкових зобов’язань та формування податкового кредиту, встановлені відповідно до п. 187.1 ст. 187 та п. 198.2 ст. 198 ПКУ.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Зазначення нового найменування при складанні ПН/РК

Як роз’яснив Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби, платник ПДВ до дати перереєстрації використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Від дня внесення даних щодо нового найменування юридичної особи до Єдиного державного реєстру і до дня перереєстрації у зв’язку із зміною найменування, такий платник ПДВ при складанні податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних повинен зазначати одночасно як старе, так і нове найменування. З дати перереєстрації тільки нове.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 453/ІПК/28-10-27-01-11/

Постачання комплектного карткового видання

У разі якщо видання відносяться до тих, що визначені у пп. 197.1.25 ст. 197 ПКУ (у тому числі дитячих книжкових видань), то операція з постачання таких видань звільняється від оподаткування ПДВ. Якщо ні, то операція з постачання таких видань оподатковується ПДВ за ставкою 20 %.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 456/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Компенсація витрат зі сплати орендної плати за землю

Отримання коштів платником податку від нового власника нерухомості як компенсації понесених витрат зі сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, на якій розташована така нерухомість, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 440/6/99-99-15-03-02-15/ІІІК/

Постачання послуг управителем багатоквартирного будинку

У випадку встановлення управителем багатоквартирного будинку для власників жилих і нежилих приміщень окремої плати за послуги з перерахунку отриманих від таких власників коштів підприємствам, організаціям, що постачають воду, теплову енергію, природний газ та електричну енергію, у управителя багатоквартирного будинку виникає об’єкт оподаткування ПДВ виходячи з вартості поставлених послуг.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 457/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відшкодування пайового внеску у розвиток інфраструктури міста

Сума відшкодування (в грошовій формі) пайового внеску у розвиток інфраструктури міста, сплачена однією стороною договору про комплексну забудову (забудовника) другій стороні зазначеного договору, не визначається як товари/послуги і не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 447/ІПК/12.1-10/

Списання «кредиторки» за імпортними товарами

ДФС України, зважаючи на те, що при списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які проведено не в повному обсязі, об’єкта оподаткування в розумінні п. 185.1 ст. 185 ПКУ та підстав для нарахування податкових зобов’язань, визначених п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не виникає, дійшла висновку, що у такій ситуації податкові зобов’язання з ПДВ платником податку не нараховуються (як не підлягають коригуванню і суми податкового кредиту, сформовані при імпорті таких товарів).

/ІПК від 15.02.2019 р. № 538/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Відмова від «вугільної» пільги

При здійсненні операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення платник ПДВ має змогу відмовитися від передбаченого звільнення від ПДВ чи призупинити його застосування на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання до контролюючого органу відповідної заяви.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 499/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання втрат, пов’язаних з природним убутком продукції

У разі списання втрат, що виникли в процесі транспортування та зберігання продукції, якщо під час придбання такої продукції суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, податкові зобов’язання з ПДВ за правилами п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховуються, а податковий кредит не коригується за умови, що вартість такої продукції включається до вартості іншої продукції, що реалізується підприємством.

/ІПК від 15.02.2019 р. № 561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

За яких умов дохід резидента США, отриманий в Україні, не оподатковується

Якщо комерційна діяльність резидента в Україні не утворює «постійне представництво» у розумінні Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал, доходи від такої діяльності звільняються від оподаткування в Україні за умови надання резидентом США оригіналу довідки про резиденцію.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 445/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Зміна системи оподаткування у середині року: як звітувати

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування в середи­ні року, такий платник податку подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року.

Водночас, враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток разом з такою декларацією платник податку повинен подати фінансову звітність, у тому числі, за період перебування на спрощеній системі оподаткування.

/ІПК від 11.02.2019 р. № 482/ІПК/26-15-12-03-11/

Перехідні операції при зміні системи оподаткування

Якщо платник податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему, не приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, то такий платник збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Отже, починаючи з дати переходу на загальну систему оподаткування (01.01.2019 р.) формування доходів та витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період здійснюється виходячи з НПБО або МСФЗ.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 509/ІПК/26-15-12-03-11/

Оподаткування доходів, отриманих в Україні постійним представництвом

При розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток постійного представництва резидента Словенії в Україні приймають участь тільки ті доходи, які отримані у зв’язку із діяльністю цього постійного представництва в Україні, і витрати лише в тій частині, яка відноситься до такого постійного представництва. При цьому зазначені витрати, у тому числі управлінські та загальноадміністративні витрати, понесені головною компанією — резидентом Словенії, повинні бути безпосередньо і виключно пов’язані з діяльністю постійного представництва цієї компанії в Україні, та, відповідно, доходами постійного представництва, отриманими від такої діяльності.

Оскільки постійне представництво компанії Словенії в Україні є платником податку на прибуток, який оподатковується в загальному порядку і прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від нерезидента, що заснував це представництво, то податкові взаємовідносини головної компанії — резидента Словенії і його постійного представництва в Україні слід розглядати як взаємовідносини між окремими і самостійними платниками податків, які здійснюють свою діяльність в повній незалежності один від одного.

/ІПК від 15.02.2019 р. № 560/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Постачання товарів, що мають біржове котирування

Для контрольованих операцій з вивезення товарів у митному режимі експорту, що мають біржове котирування, ПКУ передбачено можливість застосування також інших методів встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», а саме: ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку.

/ІПК від 11.02.2019 р. № 481/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Імпорт/експорт через посередника: коли операції визнаються контрольованими

З 01.01.2019 р. набрала чинності нова редакція пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ, відповідно до якої, якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків та нерезидентом, передбачених пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб і операція між відповідним резидентом та жодною з таких осіб не визнавалася платником податку контрольованою операцією, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо особи, до яких перейшло право власності:

  • не виконують у такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг);
  • не використовують у такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).

Нова редакція пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ втратила посилання виключно на пов’язану особу — нерезидента, яка на сьогодні відноситься до будь-яких контрольованих операцій, які передбачені пп. 39.2.1.1 цієї статті.

Крім цього, у разі якщо посередником є резидент України, тобто операції між платником податку та посередником не можуть розглядатися як контрольовані операції, то операції з придбання товарів платником-резидентом у нерезидента у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником-резидентом та нерезидентом.

Платник-резидент у цьому випадку повинен подавати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 513/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Організаційно-правові форми резидентів США

Операції з резидентом США (штат Техас), що має організаційно-правову форму Limited Liability Company (LLC), підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 423/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Придбання товарів через посередника резидента: хто подає звіт про КО

Операції з придбання товарів платником-резидентом у нерезидента, у разі якщо право власності на такі товари переходить спочатку до іншого резидента, який не виконує істотних функцій та не використовує істотних активів, вважаються контрольованими між таким платником-резидентом та нерезидентом. Платник-резидент у цьому випадку повинен подавати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 08.02.2019 р. № 446/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Оподаткування іноземного доходу

У разі отримання фізичною особою — резидентом доходу, отриманого з джерел за межами України, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах. При цьому такий резидент зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 518/С/ІПК/20-40-13-02-11/

ЄСВ на винагороду іноземця

Якщо фізичній особі — громадянину іншої країни, який не проживає на території України відповідно до умов договору про надання послуг (які надаватимуться за межами України), виплачується винагорода, то такий іноземець не є застрахованою особою і сума такої виплаченої винагороди не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 14.02.2019 р. № 536/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Нерухомість на земельній ділянці

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадало, що власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовано такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

/ІПК від 06.02.2019 № 418/ІПК/04-36-12-04-21/

Договір оренди з фізичною особою — засновником ФГ

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, отже платником орендної плати є фізична особа — засновник господарства, з яким укладено договір оренди земельної ділянки.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 419/ІПК/22-01-12-04-14/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Особливості справляння

ДФС України пояснила, що обов’язковими для встановлення на відповідній території є єдиний податок та податок на майно. Щодо туристичного збору, то ради в межах повноважень вирішують питання щодо його встановлення на своїх територіях. Отже, справляння туристичного збору здійснюється на тих територіях, де він запроваджений. Якщо радами не прийнято рішення щодо встановлення на 2019 р. ставок туристичного збору, які б відповідали умовам ПКУ, то збір справляється з застосуванням мінімальних ставок, визначених ПКУ.

/ІПК від 06.02.2019 р. № 420/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42