Огляд ІПК (від 20.04.2019 р.)

23.04.2019 / 08:30

Внесення до статутного капіталу ввезених в Україну необоротних активів

Операція із ввезення основних фондів на митну територію України з метою подальшого внесення їх до статутного фонду юридичної особи — резидента є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню за основною ставкою.

При ввезенні основних фондів на митну територію України особа, що здійснила таке ввезення, зобов’язана сплатити податкові зобов’язання з ПДВ, визначені за такою операцією на підставі п. 187.8 ст. 187 та п. 190.1 ст. 190 ПКУ.

Суми ПДВ, які були сплачені до бюджету при розмитненні ввезених на митну територію України необоротних активів, у тому числі тих, що ввозяться як внесок до статутного фонду, платник податку з огляду на ст. 198 ПКУ має право включити до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформлених митних декларацій.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1452/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Постачання нерухомості, набутої банком у власність внаслідок стягнення

ДФС України роз’яснено, що при здійсненні банком операції з постачання нерухомого майна, набутого ним у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, такий банк зобов’язаний:

  • до частини вартості майна, за якою таке майно було набуте банком у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики), застосувати режим звільнення від оподаткування ПДВ на підставі абзацу другого п. 197.12 ст. 197 ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені терміни податкову накладну за такою операцією;
  • нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна, та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені терміни податкову накладну за такою операцією. При цьому ціна придбання такого майна визначається з урахуванням ПДВ незалежно від того, включив банк під час придбання такого майна суми ПДВ до складу податкового кредиту чи ні;
  • у разі якщо під час придбання банком такого майна суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну.

При цьому якщо банк — платник податку нараховував ПДВ при здійсненні операції, яка звільняється від оподаткування ПДВ, та відобразив у складі податкової декларації з ПДВ зазначені операції як оподатковувані, то він має право подати уточнюючий розрахунок та відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за звільненою від оподаткування ПДВ операцією, навіть якщо в договорі купівлі-продажу було помилково вказано суму ПДВ за такою операцією.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1547/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Передача права користування землею за договором про спільну діяльність

Як зазначила ГУ ДФС у м. Києві, при здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести  облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг).

Отже, операції з передачі товарів/послуг (у тому числі права користування орендованою земельною ділянкою) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, а також їх повернення є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1554/ІПК/26-15-12-01-18/

Несвоєчасна реєстрація ПН за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою

ДФС України роз’яснено, що штрафні санкції, передбачені ст. 1201 ПКУ, не застосовуються у разі порушення граничного строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН, складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1552/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

Продаж корпоративних прав

З приводу визначення податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні операції з продажу частки корпоративних прав ДФС України зауважила, що операція з продажу за грошові кошти корпоративних прав, які виражені в інших, ніж цінні папери, формах, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1551/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Капітальний ремонт і подальший продаж житла

Якщо замовник (власник житла) здійснює капітальний ремонт житла (об’єкта житлового фонду) силами підрядної організації, то операція такої підрядної організації (надавача послуг) з постачання послуг із капітального ремонту житла (об’єкта житлового фонду) є першим постачанням житла (пп. 197.1.14 ст. 197 ПКУ). Така операція є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ за ставкою 20 %.

Операції з подальшого продажу капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцям звільняються від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.14 ст. 197 ПКУ.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1483/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання активів, знищених під час пожежі

Якщо у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин (пожежею), що підтверджується відповідно до законодавства, платником податку здійснюються операції зі списання основних виробничих засобів або невиробничих засобів, які були знищені внаслідок пожежі, то податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються за умови надання платником контролюючому органу відповідного підтвердного документа про виникнення таких обставин, наданого компетентним органом.

Втім щодо операції зі списання товарно-матеріальних цінностей, то ДФС України вважає, що при здійсненні таких операцій платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, оскільки на зазначену категорію норми п. 189.9 ст. 189 ПКУ не поширюються.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1459/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Подання документів та пояснень при зупиненні реєстрації ПН/РК

ДФС України переконана, що письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 14 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117, платник податку має право подати до контролю­ючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

При цьому Порядком не передбачено процедури зупинення/продовження законодавчо встановленого строку надання письмових пояснень та копій документів, зазначених у цьому пункті.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних/розрахунків коригування, якщо вони складені на одного отримувача — платника податку за одним і тим самим договором або якщо в них відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів за УКТ ЗЕД або кодами послуг за ДКПП).

Також податківці звернули увагу на те, що Закон України від 22.05.2013 р. № 852-VІ «Про електронний цифровий підпис» втратив чинність 07.11.2018 р., тому при поданні письмових пояснень та копій документів до ДФС доцільно керуватися Законом України від 05.10.2017 р. № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги».

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1504/6/99-99-29-02-02-15/ІПК/

Проведення профілактичних медоглядів

ДФС України зазначила, що у разі віднесення попередніх (при зарахуванні на роботу) та періодичних медичних оглядів, які проводяться, до обов’язкових, операції з проведення таких медичних оглядів звільняються від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.5 ст. 197 ПКУ, оскільки не підпадають під виключення, зазначені в даному підпункті.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1550/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Перехід на МСФЗ: коли уточнюється декларація

Офіс ВПП ДФС, розглядаючи питання щодо уточнення декларації з податку на прибуток підприємств у зв’язку із переходом на МСФЗ, зазначив таке.

Уточнення за звітні податкові періоди, що передують переходу на МСФЗ, здійснюється платником у разі виявлення помилок, зокрема у фінансовій звітності, що призвели до заниження/завищення податкових зобов’язань з податку на прибуток.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1574/ІПК/28-10-27-01-11/

Незавершене будівництво

ДФС України пояснила, що незавершені капітальні інвестиції не є основними засобами, вони обліковуються в окремій групі і  їх вартість не підлягає амортизації.

Тому оскільки незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво) не належать до основних засобів, то різниці, передбачені ст. 138 ПКУ, за такими активами у платника не виникають.

/ІПК від 10.04.2019 р. № 1540/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Амортизація вартості нерухомого майна

ДФС України повідомлено, що у разі якщо нерухоме майно підпадає під визначення основних засобів, використовується у господарській діяльності і його вартість амортизується за правилами бухгалтерського обліку, то коригування фінансового результату до оподаткування по таких основних засобах здійснюється за ст. 138 ПКУ.

/ІПК від 10.04.2019 р. № 1539/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Коригування фінрезультату у разі зміни системи оподаткування

ДФС України, розглядаючи питання щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств при здійсненні перехідних операцій юридичною особою — суб’єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної на загальну систему оподаткування, дійшла такого висновку.

Платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Зазначене коригування фінансового результату до оподаткування не поширюється на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи.

При цьому положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат у вигляді собівартості таких товарів (робіт, послуг).

/ІПК від 10.04.2019 р. № 1538/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Прискорена амортизація

Платник податку має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою їх амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 10.04.2019 р. № 1534/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Будівництво житла кооперативом-«неприбутківцем»

ДФС України, розглядаючи питання щодо правомірності будівництва житла обслуговуючим кооперативом в статусі неприбуткової організації, зазначила таке.

Кооператив має право перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій лише до початку будівництва або після закінчення будівництва (або придбання) і здачі такого об’єкта (багатоквартирного житлового будинку) в експлуатацію. При цьому такий кооператив позбавляється статусу неприбуткової організації у разі здійснення будівництва таких об’єктів (багатоквартирних житлових будинків).

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1454/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Зазначення періоду перебування на обліку у звіті з ЄСВ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз’яснило питання щодо заповнення звіту за формою № Д5 особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та перебуває на обліку в контро­люючому органі не з першого числа місяця. Оскільки ЄСВ сплачується за повний місяць, то в полі «Початок періоду» завжди має бути зазначене 01 число місяця, а в полі «Кінець періоду» визначається останній календарний день місяця, незважаючи на те, що дата початку або припинення діяльності припадає на середину місяця.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1486/ІПК/04-36-13-08-11/

Пільгова ставка ЄСВ у ФОП

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець, у якої працює особа з інвалідністю, нараховує та сплачує ЄСВ за таку особу у розмірі 22 % з нарахованої суми заробітної плати (лікарняних) до дати отримання завіреної копії довідки МСЕК. Після отримання такої довідки — у розмірі 8,41 %.

При цьому у разі якщо на підставі рішення МСЕК особі з інвалідністю, яка працює у фізичної особи — підприємця, скасовується інвалідність, то базою нарахування ЄСВ є сумарна сума заробітної плати, яка нараховується підприємцем за місяць, в якому припинено інвалідність. Якщо зазначена сума не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %).

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1487/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1535/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Безоплатна передача ОЗ

ГУ ДФС у Чернівецькій області пояснило, що господарські операції з безоплатної передачі основних засобів, які перебували на балансі юридичної особи платника єдиного податку третьої групи, та списання з балансу дебіторської заборгованості не є видами діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи.

У разі передачі основних засобів на оплатній основі перебувати на спрощеній системі оподаткування можуть суб’єкти господарювання, які протягом попереднього календарного року дотримувались вимог, встановлених п. 291.4 ст. 291 ПКУ, а саме у яких обсяг доходу не перевищив 5 000 000 грн.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1390/ІПК/24-13-12-02-15/

Перший звітний період

ГУ ДФС у м. Києві нагадало, що для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

/ІПК від 02.04.2019 р. № 1391/ІПК/26-15-12-04-15/

Кошти, отримані за договором цесії, є доходом

ДФС України повідомило, що кошти, отримані підприємством — платником єдиного податку третьої групи, внаслідок реалізації набутого права вимоги боргу мають включатися до складу доходу у тому податковому (звітному) періоді, у якому ці кошти отримані.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1431/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Надання поворотної фіндопомоги

ГУ ДФС у Чернігівській області переконана, що надання поворотної фінансової допомоги юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи не на постійній основі не суперечить вимогам пп. 291.5.1 ст. 291 ПКУ щодо перебування на спрощеній системі оподаткування. Водночас діяльність з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (фізичним особам — підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво, за умови здійснення якої підприємство не має права застосовувати спрощену систему оподаткування.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1497/ІПК/10/25-01-12-03-07/

Продаж ОЗ

На запитання платника податків ДФС України відповіла, що підприємство — платник єдиного податку при реалізації основних засобів після перебування їх у користуванні більше ніж 12 календарних місяців визначає дохід від такої операції як різницю між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1500/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Обробка земельних ділянок

ДФС України впевнена у відсутності обмежень щодо здійснення фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку третьої групи господарської діяльності у галузі сільськогосподарського виробництва (п. 291.5 ст. 291 ПКУ). Отже, така особа має право здійснювати господарську діяльність з обробки земельних ділянок за умови дотримання вимог застосування спрощеної системи оподаткування, передбачених ПКУ.

/ІПК від 09.04.2019 р. № 1515/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Списана кредиторська заборгованість

ГУ ДФС у м. Києві зазначило, що в дохід платника єдиного податку включаються суми списаної кредиторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, незалежно від того, чи є платник єдиного податку платником ПДВ.

Що стосується суми списаної кредиторської заборгованості за одержаними авансами, якщо ці суми були оподатковані єдиним податком у періоді їх отримання, то такі суми не включаються до доходу платника єдиного податку на дату списання такої кредиторської заборгованості.

/ІПК від 09.04.2019 р. № 1519/ІПК/26-15-12-04-18/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

Коли можна не звітувати

В декларації з податку на нерухоме майно платник зазначає всі об’єкти оподаткування з податку на нерухомість, які перебувають у його власності. При цьому якщо суб’єкт господарювання є власником житлової та/або нежитлової нерухомості й має документальне підтвердження віднесення цього об’єкта до категорій, визначених пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ (тобто об’єкт нерухомості не є об’єктом оподаткування), то такі об’єкти не зазначаються у декларації. Суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо всі об’єкти нерухомого майна, які перебувають у його власності, відносяться до таких  категорій.

/ІПК від 03.04.2019 р. № 1406/ІПК/21-22-12-04-08/

На фізосіб пільга не поширюється

ДФС України повідомила, що об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють підприємницьку діяльність, не підпадають під дію пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ, яким визначено, які об’єкти нерухомості не є об’єктом оподаткування.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1501/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Первинні документи

ДФС України зазначила, що підставою для обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повин­ні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

/ІПК від 04.04.2019 р. № 1437/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Театральна та концертна діяльність

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що не може бути платником єдиного податку фізична особа — підприємець, яка здійснює організацію, проведення гастрольних заходів як окремий виконавець або учасник творчого колективу під час здійснення театральної та концертної діяльності.

/ІПК від 09.04.2019 р. № 1529/К/26-15-13-06-13-ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Звільнення від сплати ФОП

ДФС України зазначила, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, який використовує земельні ділянки для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на такі ділянки, не повинен сплачувати земельний податок.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1488/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Штрафи у разі неповернення валютної виручки

ГУ ДФС у Житомирській області пояснило, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту, за перевищення строку яких передбачено нарахування пені, не поширюються на суми незначної незавершеної операції з експорту лише у разі відсутності ознак дроблення операцій з експорту товару.

/ІПК від 08.04.2019 р. № 1511/6/06-30-14-03-09-ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Ранній заїзд та пізній виїзд: як визначаються дні проживання

ДФС України роз’яснила, що у разі раннього заїзду до місця проживання (до 12 год 00 хв для прибуття) та пізнього виїзду (після 12 год 00 хв дня виїзду) для цілей оподаткування туристичним збором до кількості днів проживання додається дві доби (по одній добі за перевищення розрахункової години при заїзді та виїзді з місця проживання).

Якщо під час тимчасового проживання збільшується термін проживання, туристичний збір з платника може стягуватися податковим агентом у день продовження терміну проживання, але у будь-якому випадку до моменту виїзду платника збору з місця проживання.

/ІПК від 09.04.2019 р. № 1524/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РРО

Розрахунки за міні-бар у мотелях

ДФС України пояснила, що суб’єкти господарювання при продажу алкогольних напоїв (міні-бар у мотелях) зобов’язані проводити розрахункові операції (безпосередньо під час розрахунку) із застосуванням РРО, у тому числі у разі проведення розрахунків з використанням платіжних карток.

/ІПК від 05.04.2019 р. № 1460/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/