Огляд ІПК (від 13.07.2019 р.)

16.07.2019 / 10:00

ПДВ

Бюджетна компенсація за придбану сільгосптехніку

Якщо отримання сільськогосподарським товаровиробником бюджетних коштів як часткової компенсації на безповоротній основі за придбану сільськогосподарську техніку не передбачає постачання таким сільськогосподарським товаровиробником товарів/послуг і такі кошти відповідно не є компенсацією вартості поставлених ним товарів/послуг, то об’єкт оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає та відповідно до бази оподаткування ПДВ такі кошти не включаються. У такому випадку податкова накладна не складається та обов’язку щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за п. 198.5 ст. 198 ПКУ не виникає.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2755/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Уникнення зупинення реєстрації ПН/РК

З метою уникнення подальшого зупинення податкових накладних платник має право на відповідне звернення до контролюючого органу, на обліку якого перебуває такий платник, з проханням розгляду питання щодо виключення платника з переліку ризикових суб’єктів господарювання та наданням документів, що підтверджують реальність здійснення господарської діяльності.

За умови виключення платника з переліку ризикових суб’єктів господарювання, дотримання підприємством  нормативних актів та ведення господарської діяльності у спосіб, що не суперечить іншим нормам законодавства, зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування не відбуватиметься.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2758/ІПК/10-36-12-01/

Порушення строків реєстрації ПН/РК

ДФС України вкотре нагадала, що порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого за вимогами статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

При цьому ПКУ не передбачено винятків щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації) в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, крім тих, що встановлені безпосередньо п. 1201.1 ст. 1201 та пунктами 35 та 42 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Отже, порушення платником ПДВ граничного строку реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної за п. 198.5 ст. 198 ПКУ, є підставою для застосування до такого платника штрафу.

/ІПК від 20.06.2019 р. № 2808/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Номенклатура товару в ПН вказана іншою мовою, ніж державна

Опис (номенклатура) товарів/послуг як один із обов’язкових реквізитів податкової накладної повинен відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг.

Таким чином, зазначення у графі 2 податкової накладної назви товару/послуги іншою мовою, ніж державна, можливе у разі, якщо така назва відповідає даним первинних документів та за умови, якщо це не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань.

/ІПК від 21.06.2019 р. № 2835/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Безкоштовна роздача в рекламних цілях

У разі якщо вартість товарів, придбаних/виготовлених для проведення рекламно-інформаційних заходів (у тому числі для безоплатного розповсюдження) безпосередньо заявником або через інших осіб, включається до вартості продажу готової продукції (товарів/послуг), які використовуються в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари (послуги) призначаються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку, а тому податкові зобов’язання з ПДВ під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження товарів маркетингового/рекламного призначення за п. 185.1 ст. 185 та п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховуються.

Для підтвердження проведення рекламного заходу та використання при цьому власної продукції і покупних товарів з логотипом компанії варто оформити відповідні документи.

/ІПК від 21.06.2019 р. № 2836/ІПК/04-36-12-01-16/

Податковий кредит на підставі рахунків за водопостачання

У разі якщо платник застосовує касовий метод, то право на формування податкового кредиту з ПДВ без отримання податкової накладної на підставі документів, визначених пп. «а» п. 201.11 ст. 201 ПКУ, виникає виключно у звітному (податковому) періоді, в якому відбулося придбання послуг, та за умови списання у такому звітному (податковому) періоді коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку в рахунок оплати вартості таких придбаних послуг.

Якщо платником ПДВ у періодах виникнення права на податковий кредит не були включені до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит, то зазначені суми податку можуть бути включені платником до складу податкового кредиту шляхом подання за звітні періоди, в яких виникло таке право, уточнюючих розрахунків (з урахуванням строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ) за правилами, встановленими ст. 50 ПКУ для самостійного виправлення помилок, допущених у раніше поданій звітності.

/ІПК від 21.06.2019 р. № 2837/ІПК/04-36-12-01-16/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Амортизація інвестиційної нерухомості

Якщо інвестиційна нерухомість у бухгалтерському обліку відображається платником за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 (амортизація не нараховується), то при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток різниці (до збільшення/зменшення), визначені ст. 138 ПКУ, не виникають.

Водночас у разі здійснення обліку інвестиційної нерухомості за  правилами МСФЗ за собівартістю платник має право нараховувати амортизацію такої інвестиційної нерухомості для цілей оподаткування.

У разі переведення у бухгалтерському обліку інвестиційної нерухомості до основних засобів, що амортизуються, для цілей нарахування амортизації у податковому обліку враховується балансова вартість такого об’єкта без урахування його переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної у  бухгалтерському  обліку.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3035/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Безоплатна передача нерухомості фізособі

Якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) виступає фізична особа, яка є платником податку на доходи фізичних осіб на загальних умовах, то різниці відповідно до пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ не виникають.

У разі якщо отримувачем безоплатно наданих товарів (нерухомого майна) є платник єдиного податку, то фінансовий результат до оподаткування надавача такої допомоги — платника податку на прибуток коригується за  пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3039/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Умови для визнання «дебіторки» безнадійною у правонаступника реорганізованої юрособи

У разі відсутності майна у боржника — юридичної особи для повного погашення заборгованості визнання такої заборгованості безнадійною згідно з пп. «є» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ можливе за умови, що здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника — відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа.

Крім того, заборгованість визнаватиметься безнадійною за умови відповідності такої заборгованості одній з ознак, наведених у пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

У разі якщо постановою про повернення виконавчого документа встановлено термін повторного пред’явлення для виконання виконавчого документа, тобто виконавче провадження по справі не закрито, дії щодо примусового стягнення майна боржника тривають, то відсутні підстави для визнання такого боргу безнадійним на підставі  пп. «є» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3026/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Тимчасове невикористання ОЗ

На період тимчасового невикористання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання) амортизація на такі основні засоби не нараховується.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Виплати роялті резиденту Естонії

Платежі за право користування комп’ютерною програмою, які є роялті у рамках значення п. 3 ст. 12 Конвенції між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно, що сплачуються резидентом України на користь резидента Естонії, підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 % від загальної суми роялті.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Сплата процентів за договором позики резиденту Кіпру

Резидент України, який за договором позики сплачує проценти нерезиденту-позикодавцю, має право на самостійне застосування ставки податку, передбаченої п. 2 ст. 11 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу у вигляді процентів і його податковий статус як резидента Кіпру на час виплати доходу підтверд­жує довідка, яка відповідає вимогам ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 27.06.2019 р. № 2970/6/99-99-26-02-03-15/ІПК/

Внесок за участь у міжнародних виставках

Якщо підприємство перераховує кошти нерезиденту за договорами на постачання послуг, пов’язаних із забезпеченням його участі у міжнародній виставці у вигляді послуги оренди стенду та сплати при цьому внеску за участь у виставкових заходах, воно повин­но утримати податок на прибуток з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % їх суми, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

/ІПК від 25.06.2019 р. № 2897/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Зменшення корисності ОЗ у зв’язку з переходом на МСФЗ

У періоді проведення зменшення корисності основних засобів у зв’язку з переходом на МСФЗ платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму втрат від зменшення корисності таких основних засобів, включених до витрат звітного періоду. Така різниця відображається у рядку 1.1.1.1 додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. У цьому звітному періоді збільшується фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації основних засобів, визначеної за МСФЗ, яка відображається у рядку 1.1.1 додатка РІ до декларації.

Водночас фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму амортизації, визначеної відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 ПКУ, при розрахунку якої враховується вартість основ­них засобів без урахування результатів їх пере­оцінки (зменшення корисності) в результаті переходу на МСФЗ. Зазначена різниця підлягає відображенню у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до декларації.

/ІПК від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Терміни для зберігання документів

З урахуванням норми п. 44.3 ст. 44 ПКУ зберігання платником податків документації з трансфертного ціноутворення за кожний звітний період здійснюється протягом не менш як 2555 днів з дня подання звіту про контрольовані операції, для складення якого використовуються зазначені документи, а в разі його неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такого звіту.

При цьому у разі отримання платником податків запиту про подання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій платник податків зобов’язаний надати у повному обсязі всі документи, що містять інформацію, визначену пп. 39.4.6 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 26.06.2019 р. № 2943/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Організаційно-правові форми резидентів Британії та Північної Ірландії

ДФС України нагадала, що до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 р. № 480, включено резидентів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з організаційно-правовими формами (назва мовою держави реєстрації/назва, транслітерована латиницею) — Limited Partnership (LP). Тож операції з таким резидентом підпадають під визначення контрольованих.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3008/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Повернення частини експортованого товару

Якщо операція з поставки товару і повернення частини цього товару відбулась протягом одного звітного календарного року, то такі операції відображаються згорнуто у Звіті про КО шляхом зменшення вартості поставки на вартість поверненого товару.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-15-02-01-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Вимоги до розпорядника акцизного складу

Для підприємства як розпорядника акцизного складу, що провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту, Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII передбачено вимоги щодо обладнання на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, реєстрації акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації спирту етилового.

При цьому у дні, в які акцизний склад не працює, розпорядник акцизного складу не зобов’язаний щодня формувати дані про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого спирту етилового.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3043/6/99-99-12-01-02-15/ІПК/

Реалізація електроенергії

У разі якщо товариство здійснюватиме виробництво електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (енергія вітру), та реалізовуватиме її на оптовому ринку електричної енергії, то у суб’єкта господарювання не виникатиме податкове зобов’язання з акцизного податку, а також обов’язок подання декларації акцизного податку, у випадку якщо товариство не здійснює інші оподатковувані операції з електричною енергією.

/ІПК від 25.06.2019 р. № 2921/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ

ДФС України роз’яснила, що платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ з 14.04.2014 р. до закінчення АТО за умови перебування його на обліку органу доходів і зборів, розташованому на території населеного пункту, де проводилася така операція. Тобто Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування» не скасовує обов’язків для платника ЄСВ, а надає можливість на період АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та в повному обсязі.

/ІПК від 19.06.2019 р. № 2800/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Дохід від відчуження інвестиційних активів

У разі отримання фізичною особою — резидентом доходу з джерелом виплати за межами України — іноземного доходу, зокрема доходу від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, сума та­кого доходу включається до загального річного оподат­ковуваного доходу платника податку та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 19.06.2019 р. № 2803/М/99-99-13-02-03-14/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Умови звільнення від сплати фізосіб

Фізичні особи — власники земельних часток (паїв) звільняються від сплати земельного податку за умови передачі таких земельних ділянок в оренду тільки платнику єдиного податку четвертої групи.

/ІПК від 21.06.2019 р. № 2866/В/99-99-13-02-03-14/ІПК/

Коли від сплати звільняються ФОП

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок.

/ІПК від 21.06.2019 р. № 2868/Л/26-15-13-06-12-ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

Дозвіл на спецводокористування закінчився

ДФС України роз’яснила, що якщо у водокористувача дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду, то рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2768/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

НЕЗАЛЕЖНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Як «незалежнику» стати ФОП

Фізична особа, яка здійснює незалежну (адвокатську) діяльність та має намір з метою отримання прибутку здійснювати підприємницьку діяльність, яка не пов’язана з незалежною (адвокатською) діяльністю, повинна зареєструватися фізичною особою — підприємцем за відсутності обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2741/А/99-99-13-02-03-14/ІПК/

РРО

Обов’язкове застосування РРО «єдинниками» третьої групи

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої і третьої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг), зобов’я­зані застосовувати РРО у разі:

перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1 млн грн;

здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу;

здійснення роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі пивом у пляшках і бляшанках — проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Діючим законодавством не передбачено інших обмежень для платників єдиного податку третьої групи щодо здійснення розрахунків зі споживачами за допомогою системи еквайрингу. Для платника єдиного податку третьої групи, який не здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, обсяг доходу якого в календарному році не буде перевищувати 1 млн грн, який має намір здійснювати розрахунки зі споживачами, використовуючи систему еквайрингу, застосування РРО не є обов’язковим.

/ІПК від 02.07.2019 р. № 3024/ІПК/20-40-14-10-21/

Торгівля вживаними технічно складними побутовими товарами

У разі здійснення торгівлі фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку технічно складними побутовими товарами, що були раніше у використанні, незалежно від їх гарантійного строку експлуатації, розрахунки мають проводитись із застосуванням РРО.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3005/ІПК/03-20-14-05-11/

Оплата за товар через Інтернет

У разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних карт LiqРау, WayForPay та інших за умови доставки таких товарів поштою або кур’єрською службою, суб’єкт господарювання зобов’я­заний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон (у разі необхідності). Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки (без використання банківських платіжних карток), РРО не застосовується. Також застосування РРО не є обов’язковим, якщо оплата за товар здійснюється покупцем через ПТКС, який належить банку та знаходиться у приміщенні банку.

/ІПК від 01.07.2019 р. № 3004/ІПК/20-40-14-10-21/

Безготівкові розрахунки

У разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу понад 1 млн грн і проведення розрахунків із споживачами виключно у безготівковій формі (через банківські установи) суб’єкти господарювання можуть не використовувати РРО.

/ІПК від 27.06.2019 р. № 2953/Л/26-15-14-09-01-19-ІПК/

Реалізації товару з відстроченням платежу

Суб’єкт господарювання, який здійснює доставку товару замовнику, що був замовлений попередньо із відстрочкою платежу, може у розрахунковому документі (касовому чеку) зазначати форму оплати «кредит/післяплата/відстрочка платежу» та разом з товаром доставляти покупцю такий чек. Суму готівкових коштів, отриману від покупця, що відповідає сумі, зазначеній у фіскальному чеку з формою оплати «кредит/післяплата/відстрочка платежу», можна вносити до скриньки РРО та пам’яті відповідного РРО шляхом виконання на цьому РРО операції «службове внесення» із наступним зазначенням на службовому документі номера фіскального чека, за яким здійснено реалізацію товару в кредит.

/ІПК від 12.06.2019 р. № 2687/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Судові витрати

ГУ ДФС у Харківській області роз’яснило, що дохід у вигляді відшкодування судових витрат (судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи) не пов’язаний з результатом від здійснення господарської діяльності ФОП, тому такий дохід незалежно від обраної ФОП системи оподаткування оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб. Сума таких витрат включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 14.06.2019 р. № 2735/ІПК/20-40-13-02-11/

Обслуговування банкетів

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від суб’єктів господарювання юридичних осіб (у тому числі благодійних фондів) на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж і організацію споживання продукції власного виробництва і закупних товарів.

/ІПК від 18.06.2019 р. № 2782/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Побутові послуги «єдинникам»

ГУ ДФС у Запорізькій області пояснило, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має право надавати послуги, у тому числі побутові, суб’єктам господарювання, які є платниками єдиного податку, та/або населенню, зокрема фізичним особам, які перебувають у межах України і підлягають її юрисдикції.

/ІПК від 20.06.2019 р. № 2809/ІПК/08-01-13-02-11/