Податковий календар

Понеділок, 9 грудня 2019
Останній день подання
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад (форма № 1-РС)
 • ƒƒзвіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за листопад (форма № 2-РС)
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за листопад (форма № 3-РС)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОА)
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОТ)
Понеділок, 16 грудня 2019
Останній день подання
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2020 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік
 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено надання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад
Пʼятниця, 20 грудня 2019
Останній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за листопад*
 • звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за листопад
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з І кварталу 2020 рокуƒ податкової декларації з рентної плати за листопад з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад у разі неподання податкової декларації на 2019 р.

___________
* Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15-ти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (за потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).

Останній день сплати
 • ЄСВ роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств)
 • авансового внеску з єдиного податку на грудень платниками першої та другої груп
Субота, 28 грудня 2019
Останній день сплати
 • ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за листопад
 • ЄСВ гірничими підприємствами за листопад
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад
 • ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за листопад
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42