Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Бухоблік
Чи можна відносити до складу доходів/витрат позичальника курсові різниці, що виникають за кредиторською заборгованістю щодо «тіла» кредиту/позики та/або відсотків, у разі затримки оплати за ними?
Обов’язок зі створення резерву сумнівних боргів на підприємстві встановлено вимогами національних та міжнародних бухгалтерських стандартів. Але багатьох бухгалтерів цікавить: чи всі підприємства мають створювати такі резерви; чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів на нараховані штрафи, пені?
Який порядок відображення в бухгалтерському обліку отриманих підприємством грошових коштів на фінансування певних заходів?
Чи мають первинні документи, складені в електронній формі, таку саму юридичну силу, як і первинні документи, складені в паперовій формі?
Чи може підприємство суми визнаних претензій відобразити у 2017 р., якщо такі претензії були виставлені підприємству в 2016 р.?
До складу яких витрат слід відносити витрати, пов’язані з виплатою грошового забезпечення працівникам на час виконання ними державних або громадських обов’язків?
Чи можна використовувати факсимільне відтворення підпису при оформленні первинних документів?
Як у бухгалтерському обліку відображаються операції з надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги?
Як списати та відобразити у бух­обліку грошові кошти підприємства, що залишилися в банку, який ліквідується?
Як у бухобліку відобразити безоплатно отримані авторські та суміжні права, а також як визначити їх вартість?
У яких випадках бухгалтерська довідка для цілей податкового обліку вважається первинним документом і як вона має бути оформлена?
Як у бухобліку відобразити суму податку на нерухоме майно?
Як у бухобліку відобразити операції за договором з управління майном із метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за такими операціями?