Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Єдиний податок
Як платнику єдиного податку третьої групи відобразити у податковому обліку операції з отримання поворотної фінансової допомоги, якщо таку допомогу отримано під час перебування підприємства на загальній системі оподаткування та не повернено протягом року (коли підприємство вже перебувало на спрощеній системі оподаткування)?
Платник єдиного податку третьої групи — фермерське господарство має у постійному користуванні земельну ділянку і використовує її для ведення сільгоспдіяльності. Чи є таке господарство платником земельного податку та як визначити дохід, що оподатковується єдиним податком? Яку звітність подавати?
Чи має підприємство сплачувати єдиний податок з суми вартості внесеного ним до статутного капіталу новоутвореного підприємства майна за умови відсутності руху коштів за цією операцією та чи не виникне обов’язок щодо переходу на загальну систему оподаткування у зв’язку з отриманням підприємством частки в статутному капіталі іншої юридичної особи?
Чи відноситься в цілях подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком для платників третьої групи інвестиційна нерухомість до складу основних засобів та як визначається дохід від її продажу, у тому числі при її відображенні у балансі за залишковою (балансовою) вартістю?
Підприємство продало товари під час перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримало після того, як перейшло на загальну. Як у такому разі сплачується єдиний податок і податок на прибуток?
Юридична особа — платник єдиного податку має намір продати земельну ділянку, яку використовує понад рік. Як визначити дохід?
Чи є обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування у разі укладання зі своїми працівниками договорів позички транспортного засобу на безоплатній основі?
Чи розраховується дохід для цілей оподаткування єдиним податком платником зі ставкою 3 % як різниця між доходом без ПДВ та витратами на господарську діяльність?
Як відобразити на дату переходу на спрощену систему оподаткування дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковувалася на загальній системі оподаткування?
У юридичної особи, яка станом на 01.01.2018 р. була платником єдиного податку, протягом II кварталу двічі відбувся перерозподіл часток статутного капіталу: після першого перерозподілу 100 % статутного капіталу належало юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, після другого перерозподілу 80 % статутного капіталу стало належати юридичній особі — платнику єдиного податку. Чи може така юридична особа перейти на спрощену систему у IV кварталі, якщо у зв’язку зі зміною статутного капіталу у ІІ кварталі підприємство на виконання норм пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу у III кварталі цього року перейшло на загальну систему оподаткування?
Що робити із залишками виробничих запасів та основних фондів, які є на дату переходу на спрощену систему оподаткування та за якими відображено податковий кредит?
Чи може підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування у разі здійснення діяльності з виготовлення та реалізації (в тому числі на експорт) ювелірних виробів з дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину)?
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Як визначається об’єкт оподаткування та дохід юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи при здійсненні операцій з корпоративними правами?
Як підприємству, що є платником єдиного податку третьої групи, відобразити у декларації за півріччя повернення коштів у зв’язку з розірванням договору, отриманих та оподаткованих єдиним податком у 2016 р.?
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Яка сума від реалізації ОЗ включається до розрахунку річного обсягу доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Яка сума є базою оподаткування єдиним податком при наданні інформаційно-консультаційних послуг нерезидентам: кошти, що надійшли на поточний рахунок підприємства, чи кошти у валюті, що надійшли на рахунок фінансової небанківської установи від нерезидента України?
Що є об’єктом оподаткування єдиним податком за подвійною ставкою у разі перевищення встановленого для платників третьої групи обсягу доходу?
Як нараховується та сплачується єдиний податок при здійсненні операції з відчуження банком за невиконання зобов’язань за кредитним договором заставного майна (будівлі та земельної ділянки), що є власністю підприємства та обліковується на балансі як ОЗ?