Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Інші податки
Юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на стадії ліквідації. Чи потрібно їм закривати свої рахунки в банках? Якщо так, то в які строки?
Фізична особа — підприємець одночасно здійснює незалежну професійну діяльність. Чи може така особа знятися з обліку в контролюючому органі окремо як фізична особа — підприємець, або окремо як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність?
Який порядок подання до контролюючого органу інформації про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про припинення?
Відокремлений підрозділ нерезидента відповідає визначенню постійного представництва. Як такому підрозділу стати на облік у контролюючих органах?
На підприємстві змінилася відповідальна за ведення бухгалтерського та податкового обліку особа. Як про це повідомити контролюючий орган?
Для ведення господарської діяльності підприємство відкрило підрозділ в іншому районі міста. Як стати на облік за неос­новним місцем обліку?
Підприємець (резидент України) в межах своєї підприємницької діяльності надавав послуги нерезиденту (юридичній особі) зі Швеції та отримав від нього дохід. Яким чином оподатковується така винагорода?
Самозайнята особа вирішила припинити підприємницьку діяльність. Чи обов’язкове проведення документальної перевірки?
Чи можливе проведення документальної перевірки за ініціативою самозайнятої особи?
У який термін призначається документальна позапланова перевірка за заявою платника податків?
Протягом якого часу фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має зберігати первинні документи?
Чи може контролюючий орган під час проведення перевірки фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку затребувати копії первинних документів?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який нараховує/виплачує дохід фізичній особі — підприємцю, для цілей неутримання податку на доходи фізичних осіб перевіряти систему оподаткування, на якій перебуває підприємець?
До якої дати фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та має намір перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ, повинна подати відповідні заяви?
Чи включаються до складу доходу, отриманого фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів? Якщо так, то як такий дохід відобразити у Книзі обліку доходів і витрат?
Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та в якому звітному періоді?
Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?
Облаштування та сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса відповідно до законодавства здійснено в листопаді 2016 р. На податковий облік у контролюючому органі його взято в січні 2017 р. Чи можна кошти, витрачені на вищезазначені заходи, включити до складу витрат?
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?
Чи потрібно складати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на постачання природного газу споживачу, в якій у графі 2 «Номенклатура товару» зазначено «Газ природний», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, тоді як від постачальника отримано акт прийому-передачі та податкову накладну із зазначенням номенклатури товару «Газ природний, ввезений на митну територію України», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00?