Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Інші податки
Українська компанія отримала в оперативну оренду мобільний буровий комплекс від нерезидента (резидента Угорщини). Чи потрібно утримувати з платежів за оренду податок за ставкою 15 %?
Українська компанія сплачує проценти за договором позики, укладеним з нерезидентом (резидентом Чеської Республіки). Як оподатковуватимуться сплачувані проценти з урахуванням положень Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування? Про який спосіб застосування обмеження йдеться у п. 2 ст. 11 зазначеної Конвенції?
Чи можуть відноситися до витрат приватного нотаріуса комунальні платежі за електро-, газо-, тепло-, водопостачання?
Як має діяти суб’єкт господарювання при оскарженні матеріалів фактичної перевірки?
Чи визнаються господарські операції контрольованими, якщо платник податків, у якого річний дохід перевищує 50 млн. грн. за 2015 р., здійснює внутрішні господарські операції з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованого на території, що включена до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України (представництво добуває сировину на території України та реалізує її без вивезення/ввезення з території України)?
Як обчислюється авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів юридичною особою — платником єдиного податку та за який період необхідно подавати податкову декларацію з такого податку в цьому випадку?
Підприємство (комітент) здійснює оптову торгівлю тютюно­вими виробами згідно з виданою ліцензією, а також має намір реалізовувати такі вироби іншим фірмам відповідно до укладених договорів комісії (комісіонерам). Комісіонери планують здійснювати реалізацію отриманих від комітента тютюнових виробів кінцевому споживачу. Чи вважається передання тютюнових виробів за договором комісії їх реалізацією? Чи потрібно комісіонеру отримувати ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами, а комітенту — ліцензію на право роздрібної торгівлі зазначеними виробами?
Підприємство у 2015 р. придбало товари у компанії, зареєстрованої у Республіці Мальта, на загальну суму 18 млн грн. Частину товарів було придбано у березні (7 млн грн), частину — у червні (4 млн грн) та частину — у листопаді (6 млн грн). Перелік держав (територій) для цілей ст. 39 Податкового кодексу, до якого було включено Республіку Мальта, затверджено розпорядженням № 449-р тільки 14.05.2015 р., але згідно з розпорядженням № 977-р Мальту було виключено з цього переліку. Нормами ст. 39 Податкового кодексу передбачено, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до відповідного переліку Кабінету Міністрів України, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку. Саме тому підприємство вважало, що сума операцій з цим нерезидентом для їх віднесення до контрольованих становить тільки 4 млн грн, а отже, Звіт про контрольовані операції не подавало. Податковою інспекцією було проведено документальну невиїзну перевірку та застосовано до підприємства штраф 365,4 тис. грн. Чи правомірні дії контролюючого органу?
Підприємство протягом 2015 р. згідно з контрактом із контрагентом — непов’язаною особою, зареєстрованою у Швейцарії, експортувало сільгосппродукцію. Сума реалізованої контрагенту продукції становить більше 70 млн грн. З 16.09.2015 р. Швейцарію було виключено із переліку Кабінету Міністрів України, затвердженого на виконання пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 пп. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу. Звіт про контрольовані операції за 2015 р. підприємством було подано своєчасно у квітні 2016 р. Але, враховуючи те, що на момент подання звіту Швейцарію було виключено із відповідного переліку, а отже, будь-які операції із контрагентом з цієї країни вже не вважались контрольованими, підприємство операції з контрагентом із Швейцарії до звіту не включало. Чи вважаються такі дії порушенням податкового законодавства?
Підприємство здійснює продаж товарів нерезиденту, зареєстрованому в Республіці Кіпр, через пов’язану особу комісіонера-резидента. Для кого ці операції вважаються контрольованими та хто має подавати Звіт про контрольовані операції?
Суб’єкт господарювання імпортує товари із Німеччини, які придбаває через компанію-резидента, що діє за договором комісії з комітентом, зареєстрованим у Німеччині. Водночас компанія-нерезидент є пов’язаною особою з комітентом та покупцем. Річний дохід покупця — більше 50 млн грн, а сума придбання товарів — 30 млн грн без ПДВ. Чи визнаються такі операції контрольованими?
При підготовці документації з трансфертного ціноутворення за 2015 р. підприємством встановлено, що умови здійснених ним контрольованих операцій не відповідають принципу «витягнутої руки» та прийнято рішення здійснити самостійне коригування сум податкових зобов’язань та подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 2015 р. із додатком ТЦ до неї. Чи зобов’язано підприємство сплатити штрафні санкції та пеню, передбачені статтями 50 та 129 Податкового кодексу?
Який дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціно­утворення?
Чи повинен суб’єкт господарювання сплачувати екологічний податок за тимчасове розміщення на власній території відходів, які утворилися в процесі господарської діяльності, з метою подальшої передачі їх для утилізації спеціалізованим підприємствам на підставі укладених договорів?
Іноземна компанія отримує доходи від здавання в оренду нерухомого майна, що знаходиться на території України. Чи підлягає оподаткуванню в Україні такий дохід, якщо ця компанія надала довідку, якою підтверджується, що вона є резидентом Нідерландів?
Нерезидент отримав доходи із джерелом їх походження з України та сплатив податок без врахування положень чинної угоди про уникнення подвійного оподаткування. Яким чином він може повернути різницю між сплаченою сумою податку та сумою податку, належною до сплати відповідно до положень угоди?