Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Інші податки
Самозайнята особа вирішила припинити підприємницьку діяльність. Чи обов’язкове проведення документальної перевірки?
Чи можливе проведення документальної перевірки за ініціативою самозайнятої особи?
У який термін призначається документальна позапланова перевірка за заявою платника податків?
Протягом якого часу фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має зберігати первинні документи?
Чи може контролюючий орган під час проведення перевірки фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку затребувати копії первинних документів?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який нараховує/виплачує дохід фізичній особі — підприємцю, для цілей неутримання податку на доходи фізичних осіб перевіряти систему оподаткування, на якій перебуває підприємець?
До якої дати фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та має намір перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ, повинна подати відповідні заяви?
Чи включаються до складу доходу, отриманого фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів? Якщо так, то як такий дохід відобразити у Книзі обліку доходів і витрат?
Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та в якому звітному періоді?
Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?
Облаштування та сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса відповідно до законодавства здійснено в листопаді 2016 р. На податковий облік у контролюючому органі його взято в січні 2017 р. Чи можна кошти, витрачені на вищезазначені заходи, включити до складу витрат?
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?
Чи потрібно складати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на постачання природного газу споживачу, в якій у графі 2 «Номенклатура товару» зазначено «Газ природний», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, тоді як від постачальника отримано акт прийому-передачі та податкову накладну із зазначенням номенклатури товару «Газ природний, ввезений на митну територію України», код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00?
Між фізичною особою та самозайнятою особою — нотаріусом укладено договір оренди нежитлового приміщення. Хто зобов’язаний нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір?
Адвокат, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, працює на підприємстві найманою особою — адвокатом. Чи потрібно йому у такому разі ставати на облік у контролюючих органах та сплачувати податки?
Які джерела інформації використовуються для аналізу відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»?
У якому порядку визначається ціна контрольованих операцій, що мають біржове котирування?
Який термін подання звіту про контро­льовані операції за 2016 р. та які критерії враховуються при його складанні: ті, що діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій, чи ті, що встановлені Податковим кодексом на дату подання звіту?
Фізична особа перебуває на обліку в контролюючому органі як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але діяльність не веде та доходів не отримує. Крім того, є найманим працівником у межах такої незалежної професійної діяльності. Чи зобов’язана така особа сплачувати податки та єдиний внесок від здійснення незалежної професійної діяльності? Як знятися з обліку в контролюючих органах?
Лікар має відповідну освіту, кваліфікацію та ліцензію щодо ведення медичної практики. Чи має право на законодавчому рівні такий лікар здійснювати незалежну професійну діяльність без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?