Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: ПДВ
Як оподатковуються операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва?
Який порядок заповнення податкової накладної при отриманні винагороди (бонусів)?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює посередницькі послуги з надання персоналу. Який порядок визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг нерезиденту з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Чи потрібно в податковій накладній, складеній на постачання послуг з монтажу металопластикових конструкцій, зазначати номенклатуру та код УКТ ЗЕД таких конструкцій?
Підприємство реалізує імпортовані раніше товари. Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійс­ненні таких операцій?
Як оподатковується операція платника податку із внесення основних фондів (приміщення) до статутного капіталу іншої юридичної особи? Як заповнити податкову накладну, складену за такою операцією, якщо код товару згідно з УКТ ЗЕД відсутній у Митному тарифі України?
Як оподатковуються ПДВ-операції з виконання дослідницько-конструкторських робіт з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
Який порядок оподаткування необоротних активів, які на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ обліковувались у такого платника?
Який порядок оподаткування ПДВ операцій з проведення профілактичних медичних оглядів?
Як заповнити графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, у якій потрібно збільшити кількість позицій найменувань товарів/послуг?
Підприємство, утворене внаслідок реорганізації шляхом приєднання до іншого платника податку і є його правонаступником, здійснило повернення авансу, отриманого таким платником до реорганізації. Чи має право підприємство-правонаступник на коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ у цьому випадку?
Як визначається база оподаткування ПДВ при здійсненні платником ПДВ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту за ціною, нижчою за ціну їх придбання?
Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін?
Який порядок складання податкових накладних при відвантаженні товару кілька разів або отриманні від покупця кількох авансових платежів протягом одного дня в межах однієї цивільно-правової угоди та в межах різних цивільно-правових угод?
Як оподатковуються ПДВ операції з надання/отримання платником податку поворотної/безповоротної фінансової допомоги?
Як визначається база оподаткування для визначення податкових зобов'язань при наданні населенню ЖК послуг, якщо частина цих послуг оплачується за рахунок субсидій населенню?
Які дії платника у разі помилково зареєстрованих податкових накладних?
Постачальник несвоєчасно зареєстрував податкову накладну від 30.06.2017 р. Дата реєстрації податкової накладної — 20.07.2017 р., а дата отримання покупцем — 24.07.2017 р. Якою датою покупець має включити до декларації таку податкову накладну?
Який порядок формування податкового кредиту з отриманих послуг з капітального ремонту водопроводу та придбання основних фондів за рахунок капітальних трансфертів?
На яку дату підприємство має збільшити податковий кредит у разі часткової оплати вартості придбаних товарів (послуг), що призначаються для використання в операціях, за якими застосовується касовий метод податкового обліку?