Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: ПДВ
Як здійснюється коригування податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ, який сформовано при ввезенні товарів на митну територію України, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?
Який порядок звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів та послуг з їх демонстрації?
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі здійснення платником податку операцій з надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване за межами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту?
Чи має право платник податку нараховувати податковий кредит при отриманні послуг водопостачання та водовідведення, якщо постачальником не надано та не зареєстровано податкові накладні на постачання зазначених послуг?
Чи має право платник ПДВ включити до складу податкового кредиту суму цього податку, сплачену при розмитненні товарів та не включену до складу податкового кредиту у періоді виникнення права на таке включення?
Чи нараховуються суб’єктом спеціального режиму оподаткування податкові зобов’язання з  ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі, якщо товари/послуги, при придбанні яких було сформовано податковий кредит, використані для посіву та вирощування сільськогосподарських культур, сходження яких не відбулося?
Який порядок заповнення реквізиту «Отримувач (покупець)» у податковій накладній, якщо отримувачем товарів/послуг є філія (структурний підрозділ), яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною договору?
У якому звітному періоді відображається податковий кредит на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит?
Як здійснюється сплата платником ПДВ податкових зобов’язань, визначених таким платником в уточнюючому розрахунку, поданому за попередні звітні періоди, а також штрафних санкцій за заниження податкових зобов’язань?
Який порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, складених при отриманні попередньої оплати за товар, у разі збільшення вартості на одиницю продукції?
Який порядок виправлення у податковій накладній помилок, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг?
Чи потрібно сільськогосподарському підприємству — суб’єкту спеціального режиму оподаткування нараховувати податкові зобов’язання у 2016 р. на підставі ст. 199 Податкового кодексу у разі якщо у 2015 р. таке підприємство здійснювало як оподатковувані, так і неоподатковувані операції (зокрема, операції з постачання зерна як власновирощеного, так і придбаного), а у 2016 р. здійснює виключно оподатковувані операції?
Платник податку здійснює постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів. Чи слід такому платнику заповнювати поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації?
Як складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, складений за результатами перерахунку, передбаченого п. 199.5 ст. 199 Податкового кодексу?
Як складаються податкові накладні за операціями із вивезення товарів в митному режимі реекспорту, крім операцій із вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу?
Який порядок заповнення таблиці 2 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, у тому числі рядка «Усього за звітний період, у тому числі:…»?
Як визначається база оподаткування ПДВ у разі здійснення платником податку операцій з постачання товарів/послуг, ціни на які підлягають державному регулюванню?
Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманих запчастин від нерезидента у зв’язку з гарантійним ремонтом товарів, у тому числі, якщо ПДВ та витрати з проведення митних процедур компенсуються нерезидентом?
Яким чином постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкового зобов’язання з ПДВ у випадку повернення отримувачу раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення платником податку операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором (укладеним на 3 — 5 років), умовами якого передбачено, що надання замовникові послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг? Чи може цивільно-правовий договір, укладений на 3 — 5 років, вважатися довгостроковим?