Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: ПДВ
Як визначається дата формування податкового кредиту при отриманні майна у фінансовий лізинг підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку?
Підприємством-покупцем за договором № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальник склав податкову накладну. Згодом між підприємствами було досягнуто домовленості: припинити дію договору № 1 та врахувати попередню оплату за цим договором у рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Який порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором?
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Який порядок зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, на постачання товарів/послуг за готівку неплатникам податку? Чи передбачено відповідальність у разі неправильного визначення коду товару в податкових накладних, складених за щоденними підсумками операцій, виписаних на неплатника ПДВ?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Чи може платник податку включити до податкового кредиту податкову накладну з помилкою у даті її складання?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання у разі якщо придбані у неплатника ПДВ товари використано в неоподатковуваних операціях?
Як визначити дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ при експорті товарів, якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетинання товаром митного кордону України припадають на різні податкові періоди?
Як правильно заповнювати графи 4 та 5 «одиниця виміру товарів/послуг» податкової накладної, якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО?
Як правильно заповнити графу 6 податкової накладної у разі отримання передоплати на суму частини вартості послуги?
Чи повинні коди послуг згідно з ДКПП у податковій накладній відповідати кодам видів діяльності за КВЕД платника податку?
Чи можливо спрямувати суму бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших податків, зокрема податку на прибуток підприємств?
Який порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з виведення з експлуатації основних засобів у зв’язку з їх викраденням до 01.01.2017 р.?
Чи має право платник податку відоб­ражати в податковій декларації з ПДВ у складі податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду залишок від’ємного значення ПДВ, якщо з дати його виникнення минуло 1095 днів?
На який рахунок слід сплачувати суму податкового зобов’язання з ПДВ та штрафу, що нараховані у зв’язку з самостійно виявленою помилкою за уточнюючим розрахунком?
Чи потрібно зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД у розрахунку коригування до податкової накладної, яку складено до 01.01.2017 р.?
Чи необхідно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні об’єкта оренди з поліпшенням?
Підприємство здійснює закупівлі ТМЦ з використанням системи електрон­них публічних закупівель «ProZorro». При укладанні договорів про закупівлі такі товари зазначають згідно з кодами, установленими Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Який код товару зазначати в податкових накладних, що складаються за операціями з постачання товарів на виконання договорів на придбання/продаж товарів за допомогою системи електронних публічних закупівель «ProZorro», у разі якщо в таких договорах код товару зазначено відповідно до ДК 021:2015?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка для здійснення своєї діяльності орендує транспортний засіб, відносити до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені за придбання запасних частин та комплектуючих, а також за паливно-мастильні матеріали?
У зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків у платника утворилася переплата з ПДВ. Чи може такий платник надміру сплачені кошти до бюджету повернути на свій електрон­ний рахунок?