Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Фізичній особі — підприємцю здійснено передоплату за транспортні послуги. Але у зв’язку зі смертю її підприємницьку діяльність припинено. Чи можна списати заборгованість, не чекаючи трьох років? Чи потрібно звертатися до суду для стягнення заборгованості зі спадкоємців? Чи є це товарною заборгованістю (різниці за рахунок резерву сумнівних боргів)?
Підприємство здійснює ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності за міжнародними стандартами. Згідно з наказом про облікову політику підприємства матеріальні об’єкти, які придбаваються для соціальної сфери, кваліфікуються як запаси (незалежно від строку використання та вартості) і списуються при придбанні на витрати звітного періоду. В податковому обліку такі об’єкти основними засобами не визнано. Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування?
Чи має право покупець включити до складу витрат вартість товарів, отриманих від постачальника, за якими заблоковано податкову накладну?
Чи потрібно платникам податків подавати уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та нараховувати штрафні санкції у зв’язку із доповненням ПКУ нормою пп. 38.6 п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ?
Чи повинен резидент під час виплати доходу нерезиденту за договором лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, утримувати податок на доходи нерезидента?
Підприємством було отримано поворотну фінансову допомогу. Минуло три роки і прийнято рішення її не повертати, оскільки підприємство, що надавало цю допомогу, припинило діяльність. Чи включати таку допомогу до доходу?
Як коригується фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності банку при списанні фінансового активу, що обліковується за амортизованою собівартістю?
Чи можуть місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, створені сільськими та селищними радами, перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, надаючи платні послуги?
Підприємство планує оплатити відпочинок дітей своїх працівників у дитячому таборі. Послугу надаватиме профспілка (неприбуткова організація). Чи здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток на 30 %?
Які переваги в оподаткуванні податком на прибуток підприємств для суб’єктів господарювання у разі надання ними благодійної допомоги?
Підприємство платник податку на прибуток не повернуло заборгованість, за якою минув строк позовної давності, неплатнику такого податку. Як це вплине на фінансовий результат до оподаткування?
Один із засновників передає корпоративні права підприємству в обмін на майно у вигляді основних засобів, що належать такому підприємству. Які наслідки такої операції для оподаткування податком на прибуток підприємств?
Які показники декларації з податку на прибуток за 2017 р. слід врахувати, щоб визначити суму різниці для коригування фінансового результату до оподаткування у разі надання у 2018 р. безповоротної допомоги неприбутковій організації, а саме спортивній школі?
Підприємство купує товар у нерезидента, організаційно-правову форму якого не включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Нерезидент є платником корпоративного податку, не є пов’язаною особою та не здійснює операції через комісіонерів-нерезидентів. Чи є такі операції контрольованими та чи збільшується фінансовий результат до оподаткування на 30 % за такими операціями?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на 30 % у разі здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, який діє через своє постійне представництво?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Чи звільняються від оподаткування доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою, яку було надано до 31.12.2016 р., якщо згідно з договором про надання позики змінюється позичальник або якщо боргові цінні папери не було погашено?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Роботодавець оплатив працівнику стаціонарне лікування. Як такі витрати відображаються в обліку?
Чи коригується фінансовий результат у разі ліквідації основ­них засобів, що використовувались у господарській діяльності підприємства?