Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Як у податковому обліку відображаються операції із внесення до статутного фонду іншої юридичної особи ОЗ та НА або повернення внеску засновнику у вигляді ОЗ?
Чи підлягають податковій амортизації бібліотечні фонди?
Які вимоги для здійснення розрахунку прискореної амортизації ОЗ групи 4 та з якого періоду її можна застосовувати?
Чи нараховується амортизація при тимчасовому невикористанні ОЗ (виведення з експлуатації)?
Який порядок відображення у податковому обліку викрадення ОЗ до закінчення періоду нарахування амортизації?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ (у тому числі до 01.01.2015 р.)?
Як здійснюється амортизація основних засобів та нематеріальних активів у разі проведення їх уцінки або дооцінки?
Як здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА?
До яких груп НА належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та права посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП)?
Який порядок відображення у додатку АВ до декларації з податку на прибуток підприємств нарахованих сум авансового внеску при виплаті дивідендів державними унітарними підприємствами?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
В які строки державні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують частину чистого прибутку (доходу)?
За яких умов дебіторську заборгованість підприємств, які визнано банкрутами або припинено у зв’язку з ліквідацією, відносять до безнадійної? Чи зменшується фінрезультат до оподаткування на суму такої заборгованості?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування у разі придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки»?
Чи враховуються суми кредитів при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій?
Які вимоги передбачено Податковим кодексом для застосування прискореної амортизації ОЗ?
На підприємстві здійснюється списання природнього убутку продукції за встановленими нормами. Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування від таких операцій?
Чи підпадають під визначення контрольованих операцій господарські операції платника податків з контрагентом — нерезидентом — пов’язаною особою, якщо нерезидент вийшов із числа засновників і операції з ним у статусі пов’язаних осіб протягом 2016 р. не набрали достатнього обсягу?
Як відобразити у декларації з податку на прибуток операції з повернення суми скасованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості на період тимчасової окупації?
Чи виникають різниці при амортизації біологічних активів у вигляді багаторічних насаджень — виноградників?