Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Для оподаткування податком на прибуток страхових платежів та страхових виплат на користь нерезидента за ставкою 0 % платнику податків необхідно підтвердити рейтинг фінансової надійності перестраховика-нерезидента за договорами перестрахування ризику. Яку інформацію для такого підтвердження необхідно подати до органів ДФС?
Платник єдиного податку планує виплатити дивіденди своїм засновникам. Чи потрібно нараховувати авансовий внесок?
Чи втрачає право підприємство на списання процентних витрат на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, якщо у 2016 р. не скористалося цим правом? Чи може платник списати у майбутному залишок несписаних процентів, що дорівнює сумі щорічного 5-процентного зменшення залишку процентних витрат?
З 01.01.2018 р. постійні представництва нерезидентів є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Чи є товариство з обмеженою відповідальністю, в якому засновником є компанія-нерезидент, постійним представництвом і чи застосовуються до такого товариства норми цієї статті?
Підприємством було отримано поворотну фінансову допомогу. Минуло три роки і прийнято рішення її не повертати, оскільки підприємство, що надавало цю допомогу, припинило діяльність. Чи включати таку допомогу до доходу?
Підприємству нараховано штрафні санкції контролюючим органом за порушення строків розрахунків з нерезидентом. Чи можна врахувати суму штрафних санкцій у складі витрат?
Сільськогосподарське підприємство — платник єдиного податку четвертої групи реалізує продукцію на експорт. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Які критерії розподілу платників податків враховуються при визначенні обов’язку подання податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Як переоцінка незавершеного будівництва впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основ­них засобів (далі — ОЗ), яка капіталізується та формує вартість об’єкта незавершеного будівництва?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування, якщо грошове забезпечення виконання зобов’язань згідно з договором не підлягає поверненню у разі порушення зобов’язань?
Як визначається повторне правопорушення щодо суб’єкта господарювання, який перебуває на обліку в контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, з метою застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності?
Протягом якого терміну з дня держреєстрації установа має подати заяву за формою № 1-РН для отримання статусу «неприбутківця»?
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на дохід, нарахований від участі в капіталі платника єдиного податку четвертої групи?
Чи сплачується авансовий внесок з податку на прибуток під час сплати частини чистого прибутку підприємством — суб’єктом літакобудування при застосуванні пільги з податку на прибуток?
Чи потрібно подавати до контролюючих органів декларацію з податку на прибуток підприємств (звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування?
Як подається фінансова звітність платниками податку на прибуток у разі переходу в середині року зі спрощеної на загальну систему оподаткування?
Як оподатковуються виплати нерезидентам за синдикованими кредитами?