Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Юридичною особою — нерезидентом для оптимізації власної господарської діяльності створено траст відповідно до ст. 2 Гаазької конвенції для керування українськими товариствами. Чи підпадають такі особи під визначення «пов’язані особи»?
Якими документами підтверджується сплата податку на прибуток (корпоративного податку) нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку № 480?
Чи виникають податкові різниці при здійсненні операцій з надання безповоротної фінансової допомоги із застосуванням ознаки розумної економічної причини (ділової мети)?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму знецінення фінансової інвестиції в дочірнє підприємство (володіння пакетом акцій), що обліковувалася за собівартістю згідно з МСФЗ?
Чи визнаються господарські операції з продажу товарів за договором комісії контрольованими, якщо комітент та комісіонер є резидентами, а покупець — нерезидентом (Limited Liability Partnership, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)?
Підприємство безоплатно отримало від неприбуткової організації для використання у господарській діяльності не­оборотні активи — трансформаторну підстанцію та кабельну лінію. Чи виникає при здійсненні такої операції податкова різниця для коригування фінрезультату до оподаткування на суму 30 % вартості таких необоротних активів, що зараховуються на баланс підприємства?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, за якою минув термін позовної давності, у разі якщо заходи щодо її стягнення у судовому порядку не здійснювалися?
Підприємство у декларації з податку на прибуток за ІІІ квартал 2017 р. не відобразило переплату авансового внеску з податку на прибуток, не використану у 2016 р. Як виправити таку помилку?
Як коригується фінрезультат до оподаткування за операціями з безоплатного зберігання на складах сировини, що належить суб’єктам господарювання, які не є платниками податку на прибуток?
Підприємство з березня 2014 р. перераховувало до бюджету авансові внески з податку на прибуток за 2013 р. За підсумками І кварталу 2014 р. воно отримало збитки, тому з травня припинило нарахування таких внесків. На кінець 2014 р. у підприємства виникла переплата авансових внесків, сплачених у березні та квітні 2014 р. У зв’язку з тим що у 2014 — 2016 рр. воно мало збитки, таку переплату не було враховано у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Чи має право підприємство переплату авансових внесків, сплачених у 2014 р., зарахувати у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у 2017 р.?
Мале підприємство помилково подало квартальну декларацію з податку на прибуток. Як виправити таку помилку?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
При здійсненні операцій із цінними паперами витрати за першою подією виникли у 2011 р. Як бути з такими витратами, якщо продаж цих паперів здійснювався у 2017 р.?
Підприємство — платник податку на прибуток надало іншому підприємству безповоротну фінансову допомогу. Чи виникають різниці при здійсненні таких операцій у надавача такої допомоги?
У підприємства за попередній рік обсяг доходу становив менше 20 млн грн. Протягом ІІІ кварталу 2017 р. було здійснено виплати на користь нерезидентів та сплачено податок. За який період необхідно було декларувати такі виплати: у періоді виплати чи за підсумками року?
Для малого підприємства звітним періодом є рік. Чи поширюється на такі підприємства норма щодо обов’язкового подання фінзвітності щокварталу?
Підприємство при складанні звітності з податку на прибуток за І квартал та півріччя 2017 р. використало стару форму декларації і при її заповненні було помилково включено до додатка ЗП суму сплаченого податку на нерухоме майно та зменшено на цю суму податок на прибуток. Чи вважається це порушенням? Якщо так, то як виправити помилку?
Підприємство самостійно виявило помилку, допущену у попередних звітних періодах, та надало уточнюючу декларацію з податку на прибуток. Чи обов’язково подавати разом з уточнюючою декларацією фінзвітність?
Неприбуткова організація здійснила продаж власних основ­них засобів. Чи втрачається при цьому неприбутковий статус та чи повинна організація сплатити податок на прибуток підприємств?
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України?