Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Яку звітність з податку на прибуток має подавати до контролюючих органів постійне представництво нерезидента? Чи враховуються доходи нерезидента при розрахунку зобов’язань зі сплати податку на прибуток підприємств, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7?
Чи підлягає оподаткуванню дохід, отриманий неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості?
Об’єкт основного засобу виведено з експлуатації на реконструкцію. Чи може підприємство нарахувати амортизацію на такий об’єкт ?
Чи нараховується амортизація на об’єкти соціально-культурного призначення (палац культури, гуртожиток, спортивний комплекс тощо)?
Чи може новостворене у 2017 р. підприємство, яке планує займатись виробництвом та продажем (у тому числі нерезиденту) біопалива, застосовувати ставку податку на прибуток 0 %?
Як виправити помилку, допущену у попередньому періоді, та у яких рядках податкової декларації її відобразити?
Чи потрібно представництву нерезидента реєструватися платником податку на прибуток та подавати звітність із цього податку?
Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фін­звітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Як виправити помилки, допущені у раніше поданій Декларацій у наступних періодах звітного року?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Підприємство зареєстровано у 2016 р. Річний дохід за рік не перевищив 3 млн грн, кількість працівників — двоє, їх заробітна плата становить 5 100 і 2 500 грн відповідно. Чи може таке підприємство застосовувати нульову ставку з податку на прибуток у 2017 р.?
Підприємство отримало дохід за 2016 р. менше 20 млн грн. З якого періоду настає обов’язок звітувати з податку на прибуток щокварталу, якщо у платника протягом І кварталу дохід від усіх операцій перевищив граничну межу 20 млн грн?
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 2017 р., подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?
Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?
Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?
Чи виникають різниці для коригування фінрезультату у разі якщо платником податку на прибуток у 2017 р. перераховано суми безповоротної фіндопомоги іншому платнику цього податку, а також юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Підприємство з річним доходом менше 20 млн грн прийняло рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, але відкоригувало фінрезультат на суму витрат на оплату відпусток працівникам, відшкодованих за рахунок сформованих до 01.01.2015 р. забезпечень. Чи має право підприємство на таке коригування?
Основною діяльністю підприємства є ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів. Які пільги може застосовувати таке підприємство?
За підсумками 2016 р. товариство планує виплатити дивіденди своїй материнській компанії, податкове зобов’язання за рік погашено. Чи повинно товариство сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток під час такої виплати?