Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Чи вважається своєчасно сплаченою сума доплати з податку на прибуток та своєчасно поданим уточню­ючий розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 звітний податковий рік з метою здійснення самостійного коригування за ст. 39 ПКУ, якщо така сплата і подача уточнюючого розрахунку з податку на прибуток здійснені 01.10.2019 р.?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування за операцією з переоцінки та продажу незавершеного будівництва?
Представництво нерезидента зареєстровано як таке, що веде господарську діяльність і сплачує податок на прибуток в Україні на загальних підставах. Доходи на території України оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18 %. Частину отриманої виручки представництво перераховує нерезиденту. Чи є операції з перерахунку частини виручки, отриманої представництвом в Україні, нерезиденту контро­льованими, якщо сума таких грошових переказів за рік перевищує 10 млн грн?
Чи може не перевищення суми доходів у розмірі 20 млн грн бути підставою для некоригування фінрезультату? Що слід розуміти під поняттям «останній річний звітний (податковий) період»?
Підприємство за умовами договору про надання прав використання товарного знака у 2018 році сплатило податок на дохід за податковим законодавством Республіки Білорусь. Довідку, що підтверджує сплату податку за межами України за податковий період 2018 року, отримано у 2019 році. Чи може платник зменшити базу оподаткування податком на прибуток у звітному податковому періоді?
Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів і використовує його у господарській діяльності. Які різниці формує платник за операціями з цим основним засобом, враховуючи те, що рішення про некоригування фінрезультату платником не приймалося?
Який порядок оподаткування операцій зі списання товарно-матеріальних цінностей у випадку їх псування?
Чи не порушується право перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій благодійним фондом у разі отримання послуг від фізичної особи — платника єдиного податку?
Як оподатковуються доходи нерезидента, нараховані у вигляді процентів за відстрочення оплати боргу за фінансовою аграрною розпискою?
Податок при виплаті дивідендів українській компанії утримано в США. Чи є право на зарахування сплаченої суми податку в Україні?
Підприємство на підставі ліцензійного договору користується торговою маркою, власником якої є юридична особа — платник єдиного податку. Чи виникає різниця у підприємства за операціями з нарахування роялті за таким ліцензійним договором?
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?
Підприємство — платник податку на прибуток на загальних підставах планує надати спонсорську допомогу фізичній особі. Які податкові наслідки виникнуть у підприємства при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, якщо підприємство застосовує коригувальні різниці?
Який порядок подання декларацій з податку на прибуток підприємств при реорганізації (перетворенні) державного підприємства на приватне акціонерне товариство?
Підприємство здійснило переоцінку незавершеного будівництва. Як така переоцінка впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств?
Підприємство у 2018 році створило резерв сумнівних боргів і використало його у повному обсязі. Крім того, у тому ж році для переходу на МСФЗ із наступного року створено резерв за очікуваними кредитними збитками. В І кварталі звітного року за рахунок створеного за МСФЗ резерву списано безнадійну заборгованість та нараховано резерв за очікуваними кредитними збитками. Які різниці виникають, і як вони відображаються у декларації?
Чи визнаються господарські операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованими? Якщо так, то у яких випадках?
Чи може платник податків після подання річної декларації (за 2018 р.) змінити рішення про непроведення коригувань фінрезультату до оподаткування за пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ? Якщо може, то як це зробити?
До якої групи ОЗ для цілей амортизації у податковому обліку слід віднести повторне поліпшення ОЗ, що орендується?
Підприємство у І кварталі 2019 р. надало неприбутковій організації безповоротну фіндопомогу у розмірі 100 000 грн. На яку суму і в якому звітному періоді потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній рік становив 520 000 грн?