Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на прибуток
Основною діяльністю підприємства є ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів. Які пільги може застосовувати таке підприємство?
За підсумками 2016 р. товариство планує виплатити дивіденди своїй материнській компанії, податкове зобов’язання за рік погашено. Чи повинно товариство сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток під час такої виплати?
Чи може бути рахунок-фактура (інвойс) підставою для відображення у бухобліку господарської операції?
Підприємство, яке у минулому році перебувало на строщеній системі оподаткування, надало послуги, кошти за які отримало у 2017 р., перебува­ючи на загальній системі оподаткування. Який порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Підприємство — платник податку для підтримки діяльності громадської організації, внесеної до Реєстру, надає поворотну фінансову допомогу. Чи підлягає коригуванню фінрезультат підприємства на суму такої допомоги?
Підприємство надало безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації, яку на момент надання було включено до Реєстру. Однак в подальшому неприбуткову організацію виключено з Реєстру за порушення законодавства. Які податкові наслідки у підприємства?
Підприємство за підсумками 2016 р. отримало збиток. У 2017 р. таке підприємство планує перерахувати кошти неприбутковій організації. На яку суму здійснити коригування фінансового результату?
Підприємство знаходиться на території проведення АТО. Внаслідок проведення спецоперацій знищено основні засоби (ОЗ) та інші товарно-матеріальні цінності (ТМЦ). Як можна відобразити ліквідацію таких активів у податковій звітності?
Які фінансові санкції передбачено за заниження сум податку на прибуток під час виплати доходу на користь іншого платника податків?
Підприємство-нерезидент отримує прибуток за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи з нерезидентами. Який порядок оподаткування податком на прибуток таких операцій?
Чи змінює фінрезультат до оподаткування роялті, що сплачується за користування музичними творами через посередника — неприбуткову організацію?
Як розраховується різниця, що виникає за операцією з придбання послуг у неприбуткової організації на загальну суму, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати: з усієї вартості придбаних послуг чи з суми перевищення?
Підприємство у квітні 2016 р. придбало у неприбуткової організації, яка має власну оранжерею, продукцію для оздоблення офісу на загальну суму 64 000 грн. Як відображається така операція в податковому обліку?
У ході яких фінансових операцій з неприбутковими організаціями виникають різниці, що змінюють фінрезультат до оподаткування?
Платником податку на прибуток надано поворотну фінансову допомогу для підтримки діяльності громадської організації, яку внесено до Реєстру. Чи збільшує така операція фінрезультат до оподаткування?
На яку суму здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, якщо платником податку на прибуток у поточному році здійснено перерахування коштів неприбутковим організаціям, а за підсумками попереднього звітного року отримано збиток?
Підприємство надало безповоротну фінансову допомогу неприбутковій організації, статус якої на момент надання такої допомоги було підтверджено наявністю в Реєстрі неприбуткових установ і організацій. Однак у подальшому цю організацію було виключено з Реєстру за порушення законодавства. Які податкові наслідки виникають у підприємства?