Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Податок на майно
До якої дати суб’єкт господарювання повинен сплатити земельний податок у разі припинення права постійного користування земельною ділянкою державної або комунальної власності?
Чи повинен суб’єкт господарювання, який уклав з органом місцевого самоврядування (виконавчої влади) договір сервітуту (право користування чужою земельною ділянкою), сплачувати до бюджету плату за землю?
Рішенням органу місцевого самоврядування змінено умови договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності (площу, розмір орендної плати) та зобов’язано суб’єкта господарювання внести відповідні зміни до договору оренди або переукласти його. З якого моменту суб’єкт господарювання повинен сплачувати суму орендної плати на нових умовах?
Міською радою у червні цього року прийнято рішення про встановлення ставок на майно в частині плати за землю, але рішення про встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 р., досі не прийнято. Чи має право підприємство, яке є власником нерухомого майна, а саме складу та офісної будівлі, застосовувати коефіцієнт 0,5 при розрахунку податку?
Чи сплачується орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності відповідно до договорів оренди з Лисичанською міською радою Луганської області?
З якого часу орендар мав право не сплачувати орендну плату за орендовану земельну ділянку за договором оренди, укладеним з Маріупольською міською радою, якщо додаткову угоду до зазначеного договору оренди про його припинення зареєстровано 25.11.2014 р.?
Як відобразити у декларації з податку на прибуток операції з повернення суми скасованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості на період тимчасової окупації?
За якими ставками оподатковуються земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено?
Який коефіцієнт індексації потрібно застосовувати при обчисленні бази оподаткування платою за землю для несільськогосподарських угідь у 2017 р.?
Чи повинен сплачувати земельний податок власник земельної ділянки — фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, який використовує таку ділянку з метою створення фермерського господарства?
Чи належить м. Маріуполь до населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та чи повинен орендар земельної ділянки державної і комунальної власності у цьому місті сплачувати орендну плату за таку земельну ділянку?
Учасник бойових дій є членом гаражно-будівельного кооперативу, якому він передав земельну ділянку у власність. Чи надається у такому разі пільга зі сплати земельного податку такому кооперативу?
Де можна отримати інформацію про розмір ставок податку на нерухоме майно?
Який порядок нарахування податку на нерухоме майно у випадку відсутності правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомості?
Який порядок застосування коефіцієнта 0,5 до ставок місцевих податків та зборів?
Як розраховується сума податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно у випадку, якщо відсутні рішення органів місцевого самоврядування про встановлення податку або якщо рішенням місцевих рад ставки не визначено?
Хто повинен сплачувати плату за землю, якщо суб’єкти господарювання уклали договір про спільну діяльність?
Чи є платниками плати за землю особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки?
Для розрахунку податкового зобов’язання з плати за землю застосовується нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Як правильно застосовувати таку оцінку: отримувати щороку довідку (витяг) з Державного земельного кадастру чи застосовувати самостійно коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки на поточний рік, визначений Держгео­кадастром?
Чи повинні сплачувати земельний податок суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи?