Запитання - відповіді

Податок на нерухоме майно
Як у бухобліку відобразити суму податку на нерухоме майно?
Юрій Романюк , директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Мінфіну України

Відповідно до п. 18 ПБО 16 до адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема: податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що належать до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг).

Згідно з Інструкцією № 291 витрати, пов’язані зі сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.