Запитання - відповіді

Коефіцієнт рентабельності для гірничодобувних підприємств
Як застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) у 2017 р.?
Діана Туганова , головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків

Листом № 151 встановлено такі тимчасові (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнти рентабельності гірничого підприємства для застосування платниками під час обчислення податкових зобов’язань з рентної плати у 2017 р.:

  • для нафтогазодобувних підприємств — 0,87,
  • для всіх інших гірничих підприємств — 0,22.

Таким чином, застосування коефіцієнта рентабельності при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати гірничими підприємствами, наприклад, у випадку видобування підземних вод здійснюється так:

  • у разі якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду, є платником рентної плати відповідно до пп. 252.1.1 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу та має протокол затвердження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища), державна експертиза яких виконана у порядку, визначеному Положенням № 865, після 2012 р., то застосовується коефіцієнт рентабельності, який визначено у такому протоколі затверд­ження запасів корисних копалин ділянки надр (родовища або частини родовища), а якщо така експертиза виконана до 2012 р., то застосовується коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства, який відповідає величині трьох облікових ставок Нацбанку України, що діяли у податковому (звітному) періоді;
  • у разі якщо підприємство, яке на підставі спеціального дозволу на користування надрами добуває підземну воду з метою геологічного вивчення, у тому числі на етапі дослідно-промислової розробки, та не має протоколу затвердження запасів корисних копалин (родовища або частини родовища), оскільки геологічне вивчення такого родовища або частини родовища ще не завершено у встановлений спеціальним дозволом на користування надрами термін виконання державної експертизи, або якщо підприємство добуває підземну воду на підставі дозволу на спеціальне водокористування із вилученням води з підземного водного об’єкта і є платником рентної плати відповідно до пп. 252.1.4 п. 252.1 ст. 252 Податкового кодексу, а погодження Держгеонад­ру України до зазначеного дозволу на спеціальне водокористування не містить вимог щодо обов’язкового геологічного вивчення такого родовища або частини родовища із оцінкою та захистом запасів корисних копалин такого родовища, або частини родовища шляхом виконання державної експертизи у порядку, визначеному Положенням № 865, то обчислює податкові зобов’язання з рентної плати із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого Державною комісією України по запасах корисних копалин для відповідного податкового року, опублікованого органами ДФС на офіційному веб-сайті.

Використана література
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Положення № 865 — Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.94 р. № 865. Лист № 151 — лист Державної комісії України по запасах корисних копалин України від 23.02.2017 р. № 151/02.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання