Запитання - відповіді

Уцінка/дооцінка ОЗ
Як здійснюється амортизація основних засобів та нематеріальних активів у разі проведення їх уцінки або дооцінки?

Коригування фінрезультату до оподаткування здійснюється на результат переоцінки основних засобів (далі — ОЗ) і нематеріальних активів (далі — НА), що передбачає збільшення фінрезультату до оподаткування на суму уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або НА, включених до витрат звітного періоду відповідно до ПБО або МСФЗ (абзац третій п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу), та зменшення фінрезультату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності ОЗ або НА в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення їх корисності, проведеної згідно з ПБО або МСФЗ (абзац четвертий п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).

Підпунктом 138.3.1 п. 138.3 цієї статті встановлено, що для розрахунку амортизації відповідно до зазначених положень визначається вартість ОЗ та НА без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної згідно з ПБО.

Отже, результати переоцінки (уцінки, дооцінки) ОЗ і НА, які проведено відповідно до ПБО або МСФЗ, не враховуються при нарахуванні амортизації НА згідно зі ст. 138 Податкового кодексу та відповідно при розрахунку податку на прибуток підприємств.