Запитання - відповіді

Коригування фінрезультату
Як здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА?

Відповідно до пунктів 138.1, 138.2 ст. 138 Податкового кодексу при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток фінрезультат до оподаткування коригується на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА.

Фінрезультат до оподаткування збільшується:

  • на суму нарахованої амортизації ОЗ або НА згідно з ПБО або МСФЗ;
  • на суму уцінки та втрат від зменшення корисності ОЗ або НА, включених до витрат звітного періоду відповідно до ПБО або МСФЗ;
  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НА, визначеної згідно з ПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або НА, визначеної відповідно до ПБО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ чи НА, віднесених до витрат згідно з ПБО або МСФЗ.

Фінрезультат до оподаткування зменшується:

  • на суму розрахованої амортизації ОЗ або НА відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу;
  • на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НА, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • на суму дооцінки ОЗ або НА у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до ПБО або МСФЗ;
  • на суму вигід від відновлення корисності ОЗ або НА у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності ОЗ або НА згідно з ПБО або МСФЗ;
  • на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих НА та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до ПБО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих ОЗ або НА, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання