Запитання - відповіді

Витрати на придбання нематеріальних активів
До яких груп НА належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та права посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП)?

Відповідно до п. 4 ПБО НА — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року.

Електронний цифровий підпис — це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електрон­них даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Засіб електронного цифрового підпису — програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

У податковому обліку групи НА та мінімально допустимі строки нарахування амортизації визначено пп. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу і, зокрема, належать:

до групи 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

до групи 6 — інші НА (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Отже, витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами належать до групи 5 НА, а витрати на придбання посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису — до групи 6 НА.