Запитання - відповіді

Витрати на придбання нематеріальних активів
До яких груп НА належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та права посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП)?
Світлана Тимощук , начальник відділу розгляду звернень Управління ­вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

Відповідно до п. 4 ПБО НА — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року.

Електронний цифровий підпис — це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електрон­них даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Засіб електронного цифрового підпису — програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

У податковому обліку групи НА та мінімально допустимі строки нарахування амортизації визначено пп. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу і, зокрема, належать:

до групи 5 — авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

до групи 6 — інші НА (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Отже, витрати платника податку на придбання права користування комп’ютерними програмами належать до групи 5 НА, а витрати на придбання посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису — до групи 6 НА.