Запитання - відповіді

Бібліотечні фонди
Чи підлягають податковій амортизації бібліотечні фонди?

При розрахунку амортизації ОЗ або НА застосовуються бухгалтерські методи нарахування амортизації, за винятком виробничого.

Для розрахунку амортизації визначається вартість ОЗ та НА без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної згідно з ПБО.

Підпунктом 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що до ОЗ належать матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн, невиробничих ОЗ і НА), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника, вартість яких перевищує 6 000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Підпунктом 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 вищезазначеного Кодексу встановлено групи ОЗ (НА) та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. Зокрема, для групи 10 (бібліотечні фонди) мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені.

Отже, з урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу вартість бібліотечних фондів податковій амортизації не підлягає.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV. Закон № 852 — Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. Методрекомендації № 561 — Методрекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання