Запитання - відповіді

Від’ємне значення реорганізованих підприємств
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

Законом № 1797 ст. 198 Податкового кодексу доповнено пп. 198.7, згідно з яким сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення, підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства.

Таке перенесення здійснюється за умови підтвердження суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, який реорганізується, документальною перевіркою контролюючого органу.

Крім того, пп. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу також допов­нено абзацом, відповідно до якого Накл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обрахунку суми Накл правонаступника такого платника податку.

Зазначені зміни до Податкового кодексу набрали чинності з 01.01.2017 р.

Оскільки згідно з пп. 198.7 п. 198 Кодексу перенесення суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, який реорганізується, до складу податкового кредиту правонаступника здійснюється у періоді, що настає після підписання передавального акта відповідно до законодавства, а в даному випадку передавальний акт було підписано до набрання чинності зазначеною нормою Кодексу, то сума від’ємного значення не підлягає перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника.

Водночас Накл підприємств, внаслідок реорганізації (злиття) яких було створено підприємство-правонаступник, сформована на момент державної реєстрації їх припинення як юридичних осіб, може бути використана під час обрахунку суми Накл підприємства-правонаступника у разі, якщо дата припинення підприємств як юридичних осіб (виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) припадає на період чинності пп. 2001.3 ст. 200 1 Податкового кодексу (починаючи з 01.01.2017 р.).