Запитання - відповіді

Строк сплати штрафних санкцій
Як нараховується пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД та який строк сплати такої пені?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону № 185 порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Нацбанком України згідно із зазначеними статтями, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого то­вару).

Контролюючі органи згідно з частиною п’ятою ст. 4 Закону № 185 мають право за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею.

Підпунктом 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу встановлено, що контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері ЗЕД, є контролю­ючий орган.

У разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п. 57.3 ст. 57 Кодексу).

При цьому згідно з пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу грошове зобов’язання платника податків — сума коштів, яку платник повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері ЗЕД.

Таким чином, строк сплати нарахованих сум грошових зобов’язань, а саме штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог валютного законодавства та строків розрахунків у сфері ЗЕД, становить 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадку, коли протягом цього строку платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання