Запитання - відповіді

Якщо подано позов до суду
За яких підстав призупиняється нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор

Частиною першою ст. 1 Закону № 185 передбачено, що виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належну суму врегульовано Експортно-кредитним агентством.

Крім того, вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав (частина друга ст. 1 Закону № 185).

Імпортні операції резидентів, що здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики (частина перша ст. 2 Закону № 185).

Нацбанк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені цими статтями.

Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення АТО на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлених Нацбанком України відповідно до вищезазначених статей, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) (частина перша ст. 4 Закону № 185).

Водночас частинами третьою — п’ятою ст. 4 цього Закону встановлено, що у разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торговельно-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Нацбанком України відповідно до зазначених статей, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлені Нацбанком України відповідно до зазначених статей, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлених Нацбанком України відповідно до зазначених статей, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

Отже, строки, передбачені статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлені Нацбанком України відповідно до зазначених статей, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується у разі прийняття до розгляду судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання