Запитання - відповіді

Оподатковуємо дохід від нерезидента
Підприємець (резидент України) в межах своєї підприємницької діяльності надавав послуги нерезиденту (юридичній особі) зі Швеції та отримав від нього дохід. Яким чином оподатковується така винагорода?
Ірина Чепленко , заступник начальника відділу податкового співробітництва Управління міжнародних зв’язків Департаменту організації роботи Служби Державної фіскальної служби України

Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі. При визначенні об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, установлених Податковим кодексом (пункти 13.1, 13.2 ст. 13 Кодексу).

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, є частиною податкового законодавства України. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 3 цього Кодексу).

Українсько-шведські відносини з питань оподаткування регулюються відповідно до положень Конвенції, ратифікованої Законом № 135. Зазначена Конвенція чинна з 04.06.96 р., а її норми застосовуються до осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав (ст. 1 Конвенції).

Положення Конвенції поширюється на податки на доходи і зростання капіталу, що стягуються від імені Договірної Держави або її політико-адміністративного підрозділу, або місцевої влади незалежно від способу їх стягнення (п. 1 ст. 2 Конвенції).

Податками на доходи вважаються усі податки, що стягуються з загальної суми доходу або з елементів доходу, включаючи податки на приріст від відчуження рухомого або нерухомого майна і податки на загальну суму заробітної плати і платні, сплачуваних підприємством, так само як і податки на підвищення вартості капіталу (ст. 2 Конвенції).

Податками, на які поширюється Конвенція, зокрема, є:              

В Україні

У Швеції

Податок на доходи фізичних осіб

Спеціальний прибутковий податок для нерезидентів

Крім того, Конвенція застосовується також до будь-яких ідентичних або подібних по суті податків, які стягуються після підписання цієї Конвенції, на додаток або замість існуючих податків (п. 5 ст. 2 Конвенції).

Критерії щодо визначення резиденції (податкового статусу) осіб, на яких поширюються положення Конвенції, зокрема фізичних осіб, установлено ст. 4 Конвенції.

Отже, відповідні положення Конвенції поширюються на доходи, які виплачуються юридичною особою — резидентом Швеції на користь фізичної особи — резидента України, незалежно від способу його оподаткування в Україні.

Дохід, що одержується резидентом однієї Договірної Держави від професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується тільки в цій Державі, за винятком випадку, коли резидент регулярно користується доступною постійною базою в другій Договірній Державі з метою проведення цієї діяльності. Якщо у нього є така постійна база, дохід може оподатковуватись у другій Державі, але тільки стосовно доходу, що приписується до цієї постійної бази (п. 1 ст. 14 Конвенції).

Термін «професійні послуги» включає, зокрема, незалежну наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність, так само як і незалежну діяльність лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, зубних лікарів і бухгалтерів (п. 2 зазначеної статті).

З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв’язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі у разі, якщо робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв’язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі (п. 1 ст. 15 Конвенції).

Незалежно від положень п. 1 ст. 15 Конвенції винагорода, що одержується резидентом Договірної Держави у зв’язку з роботою за наймом, здійснюваною в другій Договірній Державі, оподатковується тільки в першій згаданій Державі, якщо:

  • одержувач знаходиться в другій Державі протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів протягом календарного року;
  • винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом другої Держави;
  • витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в другій Державі (п. 2 ст. 15 Конвенції).

Водночас відповідно до ст. 14 Закону № 1906 з метою застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування юридичних та фізичних осіб України, які отримують доходи за межами України, наказом № 173 затверджено довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, якою підтверджується, що особа є платником податків в Україні і є резидентом України у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною і відповідною іноземною державою.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 135 — Закон України від 23.04.96 р. № 135/96-ВР «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень». Закон № 1906 — Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV «Про міжнародні договори України». Конвенція — Конвенція між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень від 15.08.95 р. Наказ № 173 — наказ ДПА від 12.04.2002 р. № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України»

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання