Запитання - відповіді

Обслуговування програмного продукту
Нерезидент отримав дохід у вигляді винагороди за продаж операційної системи управління (комп’ютерної програми) та надання послуг з її обслуговування. Чи включаються винагорода за використання комп’ютерної програми та компенсація вартості послуг з її обслуговування до об’єкта оподаткування податком на прибуток?

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу. До таких доходів не включаються доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення (пп. «й» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Згідно з пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу у разі здійснення резидентом або постійним представництвом нерезидента на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якої виплати з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримується податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 п. 141.4 ст. 141) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Таким чином, дохід нерезидента, отриманий у вигляді винагороди за використання комп’ютерної програми (умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми, а її відтворення — кількістю копій, необхідних для такого використання), у тому числі компенсація вартості послуг з обслуговування такого програмного продукту, якщо такі послуги не підпадають під визначення «інжиніринг», не є об’єктом оподаткування.

Водночас слід нагадати про міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, які мають пріоритет над положеннями Податкового кодексу та містять власні визначення понять та положень, і у разі застосування правил міжнародного договору при виплаті роялті нерезиденту (звільнення від оподаткування або зниження ставки) для визначення поняття роялті потрібно використовувати положення такого міжнародного договору.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання