Запитання - відповіді

Збільшення митної вартості товарів
В якому податковому періоді включаються до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені до бюджету у зв’язку із коригуванням (збільшенням) митної вартості товарів?
Євген Меншенін , начальник відділу організації перевірок відшкодування податку на додану вартість Департаменту контролю за відшкодуванням податку на додану вартість ДПА України
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 Податкового кодексу).

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу (п. 198.6 ст. 198 цього Кодексу).

Згідно з п. 3 ст. 54 Митного кодексу за результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів контролюючий орган визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 цього Кодексу.

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання визначено пунктами 33 — 98 Положення № 450.

Відповідно до п. 37 зазначеного Положення після завершення митного оформлення зміни до митної декларації можуть вноситися, зокрема, шляхом заповнення та оформлення контролюючим органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

Пунктом 3 Порядку № 1145, згідно з яким оформлюється аркуш коригування, визначено, що у випадку зміни митної вартості імпортованих товарів посадовою особою митниці ДФС, якою здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митниці ДФС інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи), у митному органі складається аркуш коригування.

Відповідно до п. 4 Порядку № 21 до розділу ІІ «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ (далі — декларація) включаються обсяги ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2 декларації).

Таким чином, якщо після митного оформлення товарів, поміщених у митний режим імпорту, контролюючим органом прийнято рішення про коригування (збільшення) заявленої митної вартості товарів, то суми ПДВ, сплачені до бюджету у зв’язку із коригуванням (збільшенням) митної вартості товарів, включаються платником до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду, в якому відбувається така сплата, на підставі аркуша коригування до митної декларації.

Довідково

Аркуш коригування складається у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження інформації про доплату/повернення сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання