Запитання - відповіді

Якщо філія втратила право на складання накладних
Чи може платник податку зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів до податкової накладної, що була складена на філію такого платника податку, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право складання податкових накладних, у разі якщо на дату складання розрахунку коригування філія втратила таке право?
Євген Меншенін , начальник відділу організації перевірок відшкодування податку на додану вартість Департаменту контролю за відшкодуванням податку на додану вартість ДПА України
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

Згідно з п. 1 Порядку № 1307 податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього такий платник повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

Згідно з п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У розрахунку коригування зазначаються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

Розрахунок коригування, складений на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг, для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю) (п. 22 Порядку № 1307).

Отже, у разі якщо на дату складання розрахунку коригування філія, якій на дату складання податкової накладної було делеговано право на її складання, втратила таке право, то розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг до накладної, що була складена на цю філію, реєструється у ЄРПН головним підприємством (покупцем).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Положення № 450 — Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450. Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 1145 — Порядок оформлення аркуша коригування, затверджений наказом Мінфіну України від 06.11.2012 р. № 1145. Порядок № 1246 — Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання