Запитання - відповіді

Відображення обсягів пального у декларації
Підприємство зареєстровано платником акцизного податку з реалізації пального, основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним пальним і подібними продуктами. Підприємство також здійснює неспеціалізовану оптову торгівлю та діяльність посередників у торгівлі пальним, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Як йому відобразити у декларації акцизного податку обсяги пального за акцизними накладними/розрахунками коригування, дата складання та реєстрації яких припадають на різні звітні періоди?
Ірина Мельник , начальник відділу методології акцизного податку Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

Щодо відображення у декларації акцизного податку (далі — декларація) обсягів пального за складеними акцизними накладними/розрахунками коригування у випадках, коли дата їх складання та дата реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) припадають на різні звітні періоди, слід зазначити таке.

Відповідно до п. 3 розділу І Порядку № 14 базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:

  • отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;
  • вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН (пп. 213.1.12 зазначеного пункту).

Таким чином, у додатку 11 до декларації відображаються ті акцизні наклад­ні/розрахунки коригування до акцизних накладних, які зареєстровані в ЄРАН у тому звітному періоді, за який подається декларація.

Щодо відображення обсягів пального за складеними розрахунками коригування до акцизних накладних у зв’язку зі зменшенням/збільшенням отриманого/реалізованого пального слід зазначити таке.

Відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється суб’єктом господарювання, який подає декларацію у наступних графах додатка 11 до декларації.

У графі 4 додатка 11 до декларації зазначаються обсяги пального згідно з розрахунками коригування до акцизних накладних (за отриманими обсягами пального): складені та зареєстровані в ЄРАН особою, що реалізувала пальне, які збільшують обсяги отриманого суб’єктом господарювання пального (мають додатне значення); складені особою, що реалізувала пальне, та зареєстровані суб’єктом господарювання розрахунки коригування, які зменшують фактичні обсяги отриманого суб’єктом господарювання пального (мають від’ємне значення).

У графі 5 додатка 11 до декларації зазначаються обсяги пального відповідно до розрахунків коригування до акцизних накладних (за реалізованими обсягами пального): складені та зареєстровані в ЄРАН суб’єктом господарювання розрахунки коригування до акцизних накладних, наданих отримувачам пального, які збільшують обсяги відвантаження пального (мають додатне значення); складені суб’єктом господарювання та зареєстровані отримувачем пального розрахунки коригування, які зменшують обсяги відвантаженого пального (мають від’ємне значення).

У графах 6 — 10 додатка 11 до декларації зазначаються обсяги пального згідно зі складеними та зареєстрованими в ЄРАН розрахунками коригування до акцизних накладних, що не передбачають надання їх отримувачу, за відповідними типами причин (мають від’ємне або додатне значення).