Запитання - відповіді

Виправляємо помилки у формі № 1ДФ
Приватний підприємець подав форму № 1ДФ за II квартал 2016 р. з неправильно зазначеною сумою доходів. Уточнюючу форму за цей квартал він подав у вересні 2016 р. За III квартал 2016 р. підприємцем було подано форму № 1ДФ у встановлені терміни, однак при поданні цієї форми за IV квартал у січні 2017 р. ним помилково проставлено, що це звітність за III квартал, при цьому показники поданих звітів є різними. Як виправити ситуацію і яку відповідальність передбачено за таке порушення?

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу).

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку її подання. Така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форм є однаковим. Звітна нова та уточнююча форми № 1ДФ подаються на підставі інформації з попередньо поданих форм і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролю­ючими органами до податкового агента.

Враховуючи, що за III квартал 2016 р. підприємцем подано дві форми № 1ДФ, та зважаючи на те, що показники щодо сум нарахованих (виплачених) доходів та утриманого податку на доходи фізичних осіб є різними, обидва звіти вважаються дійсними.

З метою виправлення такої помилки пот­рібно подати уточнюючу форму № 1ДФ за ІII квартал 2016 р. та виключити недостовірну інформацію, тобто у розділі І цієї форми для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1», у рядку «Військовий збір — виключення****» розділу ІІ потрібно повторити всі графи помилкового рядка.

Оскільки подана уточнююча форма № 1ДФ не пов’язана з виконанням норм п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, а відбулося виправлення недостовірної інформації у графах 3 та 3а цієї форми, то до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

Так, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн (п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу).

Нова звітна форма № 1ДФ 
подається податковим агентом протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом,
у разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі, для проведення коригування показників

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання