Запитання - відповіді

Реєстрація акцизних накладних
Як складається та реєструється акцизна накладна при реалізації пального за нульовою ставкою акцизного податку?
Людмила Бондар , головний державний ревізор-інспектор

Статтею 231 Податкового кодексу встановлено, що акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального. Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

При відвантаженні пального відповідно до ст. 229 Податкового кодексу акцизна накладна, що може бути виписана лише в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального, не надається.

У верхній лівій частині такої накладної зазначається тип причини «2 — пальне відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу» (п. 4 розділу ІІ Порядку № 218).

В акцизних накладних з типом причини «2» (на відміну від інших акцизних накладних, що не надаються отримувачу пального, тобто з типом причини, відмінним від «0») зазначаються обов’язкові реквізити, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» п. 231.1 ст. 231 Податкового кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб), повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків).

Такі дані необхідні для здійснення контролю за обсягами використання квот.


Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні в ЄРАН на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (∑АНакл), обчислений за формулою відповідно до п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу


Однією зі складових цієї формули, що збільшує обсяг пального, на який платник може зареєструвати акцизні накладні, є показник ЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального.

Реєстрація акцизних накладних здійснюється за умови, що зазначений у такій накладній обсяг пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не перевищує обсягу залишку пального за таким кодом, який обліковується у СЕАРП. Для пального, яке відвантажується за нульовою ставкою акцизного податку, визначальною умовою для такої реєстрації є наявність невикористаної квоти в отримувача такого пального, реквізити якого зазначено в акцизній накладній. При цьому обсяг залишку пального можна збільшити шляхом подання заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання