Запитання - відповіді

Безповоротна фіндопомога: чи є ПДФО
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором безповоротна фінансова допомога, яка надається фізичній особі — підприємцю, і за якою ознакою доходу відображати таку суму в формі № 1ДФ?

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи, зокрема, з джерела їх походження в Україні.

Безповоротна фінансова допомога — це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості, сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних) (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до пп. «ґ» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового блага.

При цьому пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною в ст. 167 Кодексу.

Оскільки в зазначеному випадку надання безповоротної фінансової допомоги не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що проводиться в порядку та за правилами, передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сума допомоги оподатковується за нормами, встановленими Податковим кодексом для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо.

Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку від податкового агента (юридичної особи, фізичної особи — підприємця), включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %.

Крім того, відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділілу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором (1,5 %) є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу.

Пунктом 163.1 зазначеної статті передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу).

Таким чином, сума безповоротної фінансової допомоги, надана платнику податку — підприємцю, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 %.

У формі № 1ДФ у розділі I безповоротна фінансова допомога, надана платнику податку, відображається з ознакою доходу «126». В розділі II цієї форми у рядку «Військовий збір» зазначається сума допомоги та сума нарахованого/перерахованого військового збору.

Зверніть увагу
Суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового блага.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання