Запитання - відповіді

Декілька авансів протягом дня від одного покупця
Який порядок складання податкових накладних при відвантаженні товару кілька разів або отриманні від покупця кількох авансових платежів протягом одного дня в межах однієї цивільно-правової угоди та в межах різних цивільно-правових угод?
Георгій Нечипоренко , головний державний інспектор
Олена Прищепа , головний державний інспектор

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електрон­ного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Пунктом 201.7 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

УПК № 127 визначено, що у випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного й того самого покупця за  той самий товар у межах одного й того самого договору не вважатиметься помилкою, коли постачальником буде виписано одну податкову накладну на загальну суму таких авансових платежів.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Указ № 227 — Указ Президента України від 16.03.95 р. № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України». Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307. УПК № 127 — Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127. Інструкція № 22 — Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверд­жена постановою Правління Нацбанку України від 21.01.2004 р. № 22