Запитання - відповіді

Заповнення інформації до додатка
При заповненні Інформації про пов’язаність осіб до додатка до звіту про КО щодо критеріїв за кодами пов’язаності 502, 503, 504, 506, а також при розкритті ланцюжка опосередкованого володіння який код необхідно зазначати у відповідній графі — код держави реєстрації нерезидента чи код самого нерезидента?
Микола Мішин , начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту аудиту ДФС України

У відповідних графах Інформації про пов’язаність осіб має бути зазначено код нерезидента — сторони КО, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому коду.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон № 1797 — Закон України № 1797-VIII від 21.12.2016 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»
Наказ № 8 — наказ Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»
Наказ № 468 — наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 468 «Про затвердження змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»
Порядок № 8 — Порядок складання Звіту про контрольовані операції, затверджений наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8