Запитання - відповіді

Виправлення помилок
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?

Згідно з п. 127.1 ст. 127 Податкового кодексу ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим п. 127 ст. 127 Податкового кодексу, вчинені протягом 1095 днів втретє і більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому отримувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’я­зань або податкового боргу, крім випадків, установлених розділом IV Податкового кодексу.

Статтею 50 цього Кодексу визначено порядок виправлення помилок у разі, якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації.

Абзацами третім — п’ятим п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу встановлено, що платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку (цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 Кодексу у строк не пізніше 1 травня року, що настає за звітним);

або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

При цьому згідно з п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу невиконання платником податків вимог, передбачених абзацами третім — п’ятим п. 50.1 ст. 50 Кодексу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

У разі самостійного донарахування суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені Кодексом, не застосовуються.

Таким чином, якщо платник податку до/під час виплати доходу нерезиденту або дивідендів не утримав та не сплатив податок з таких доходів згідно з пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу або авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів, передбачений ст. 571 Кодексу, до такого платника застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 127 Кодексу.

Штрафні санкції, передбачені ст. 50 Податкового кодексу, застосовуються до платника податку, який самостійно виправляє помилки, здійснені ним при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у деклараціях за попередні звітні періоди.

У разі якщо платник самостійно виправляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації шляхом подання уточню­ючої декларації, чи таке виправлення здійснюється у поточній декларації у порядку, встановленому п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, такий платник сплачує суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати) та штрафні санкції на суму такого заниженого зобов’язання (недоплати), і до такого платника штрафні санкції не застосовуються.

Довідково
Порядок самостійного виправлення помилок платником податку, виявлених ним у раніше поданій декларації, визначено п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання