Запитання - відповіді

Надурочні роботи: яка максимальна кількість
На підприємстві працюють охоронці за вахтовим методом з підсумованим обліком робочого часу. Чи може кількість надурочної роботи одного охоронця за рік перевищувати 120 год?

Згідно з п. 1.1 Основних положень № 794, які відповідно до постанови № 1545 продовжують діяти в Україні в частині, що не суперечить законодавству України, вахтовий метод робіт — це особлива форма організації робіт, заснована на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечено щоденне повернення працівників до місця постійного проживання.

Робота за вахтовим методом регулюється графіками роботи (змінності), які розроб­ляються роботодавцем за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації та передбачаються у колективному договорі, а також правилах внутрішнього трудового розпорядку.

При вахтовій роботі запроваджується, як правило, підсумований облік робочого часу, що регулюється нормами ст. 61 КЗпП та Методрекомендаціями № 138.

Статтею 61 КЗпП та п. 3 Методрекомендацій № 138 установлено, що при підсумованому обліку робочого часу графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин, передбаченої статтями  50 та 51 КЗпП.

Зазначимо, що при підсумованому обліку робочого часу на підприємстві (у структурному підрозділі) час, відпрацьований працівником понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним (п. 10 Методрекомендацій  № 138).

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу, тобто надурочний час, визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом роботи згідно з табелем обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий період (п. 8 Методрекомендацій № 138).

Відповідно до ст. 65 КЗпП надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 120 год на рік. Роботодавець повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника.

Тому якщо тривалість надурочної роботи перевищує 120 год на рік, це є порушенням законодавства про працю, за яке передбачено адміністративну відповідальність винних посадових осіб підприємства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України  від 10.12.71 р. Постанова № 9 — постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів». Постанова № 1545 — постанова Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР». Методрекомендації № 138 — Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінсоцполітики України від 19.04.2006 р. № 138. Основні положення № 794 — Основні положення про вахтовий метод організації робіт, затверджені постановою Держкомпраці, Секретаріату ВЦРПС і МОЗ СРСР від 31.12.87 р. № 794/33-82

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання