Запитання - відповіді

Отримання картки платника податків
Як отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків?
Маріанна Селюкова , заступник начальника Управління — начальник відділу Державного реєстру фізичних осіб — платників податків Управління реєстрації та обліку платників Департаменту обслуговування платників ДФС України

Статтями 63 та 70 Податкового кодексу визначено, що взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Фізичні особи — платники податків реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр) у порядку, визначеному цим Кодексом.

Облік фізичних осіб — платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків (далі — РНОКПП), а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП і повідомили про це відповідний контролюючий орган, — в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України без використання РНОКПП.

Фізична особа — платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яку не включено до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати до відповідного контролю­ючого органу облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Формування РНОКПП здійснюється ДФС на підставі відомостей, що зазначаються у поданій фізичною особою обліковій картці за формою № 1ДР.

Підтвердженням достовірності РНОКПП є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про РНОКПП з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.

Документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), видається контролюючим органом за зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи. У такому документі зазначається РНОКПП (п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу).

Зазначений документ надається протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи до контролюючого органу за місцем проживання цієї фізичної особи або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Фізичні особи — громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межа­ми населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому випадку строк видачі документа може бути продовжено до 10 робочих днів.

Форму документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, та порядок його видачі, встановлено Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом № 779.

Контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про РНОКПП з Державного реєстру (п. 70.10 ст. 70 Податкового кодексу).

До паспорта громадянина України у формі картки інформація про РНОКПП з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 779 — наказ Міндоходів України від 10.12.2013 р. № 779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 158

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання