Запитання - відповіді

Операції з інвестиційною нерухомістю
Як у податковому обліку відображаються операції з продажу або ліквідації інвестиційної нерухомості?

Згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу фінрезультат до оподаткування, зокрема, збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів відповідно до ПБО або МСФЗ.

Згідно з п. 138.2 ст. 138  цього Кодексу фінрезультат до оподаткування, зокрема, зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів згідно з п. 138.3 цієї статті.

Відповідно до пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів.

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно ОЗ, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Згідно з пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу залишкова вартість ОЗ, інших необоротних та нематеріальних активів — це сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Отже, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ (у тому числі інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю) з урахуванням накопиченої амортизації відповідно до ПБО або МСФЗ.

У разі якщо ОЗ (у тому числі інвестиційна нерухомість, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю) не використовуються у господарській діяльності, то такі активи не підлягають амортизації для цілей оподаткування і відповідно фінрезультат не зменшується на суму амортизації цих активів.

У разі продажу ОЗ (у тому числі інвестиційної нерухомості, що обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які використовуються у господарській діяльності та підлягають амортизації у податковому обліку, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бух­обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Податкового кодексу.

Отже, у разі продажу ОЗ (у тому числі інвестиційної нерухомості, що обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які не використовуються у господарській діяльності, фінрезультат до оподаткування збільшується (згідно з п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бух­обліку, та зменшується (згідно з п. 138.2 цієї статті) на суму первісної вартості придбання або виготовлення та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення таких активів, визначеної за правилами бухобліку.

У разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінрезультату до оподаткування відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухобліку та відображається у складі фінрезультату до оподаткування без коригувань.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання