Запитання - відповіді

Контроль за строками розрахунків
Підприємство здійснює постачання товарів нерезиденту. У яких випадках та за яких умов банк знімає з конт­ролю таку операцію?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор

Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за експортними та імпортними операціями визначено Інструк­цією № 136.

Банк контролює дотримання резидентом установлених законодавством строків розрахунків за експортною операцією резидента, якщо на дату митного оформлення продукції або виконання резидентом робіт, надання транспортних, страхових послуг розрахунки за такою операцією не завершено (кошти від продажу нерезиденту товару на поточний рахунок резидента не надійшли або надійшли не в повному обсязі) або в банку немає інформації про завершення розрахунків за такою операцією (п. 1.2 зазначеної Інструкції).

Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з календарного дня, що настає за днем оформлення митної декларації (далі — МД) або підписання акта, рахунку (інвойсу) чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг (п. 2.2 розділу 2 Інструкції № 136).

Згідно з п. 2.3 зазначеного розділу банк знімає з контролю експортну операцію резидента з постачання продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг після зарахування виручки за цєю операцією на поточний рахунок останнього.

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю крім зарахування виручки може бути:

повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу — у тій частині, у якій відомості передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надсилається Нацбанком України електронною поштою на запит такого резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначено у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

повідомлення іншого банку про надходження реєстру МД за цією операцією резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реєстрі МД інформація). Таке повідомлення надсилається Нацбанком України електронною поштою на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначено у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит.

Крім того, якщо відповідно до чинного законодавства України МД на продукцію, яка вивозиться з митної території України, не оформляється (вивезення продукції на суму, що не перевищує 100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), то банк після надходження згідно з експортним договором виручки за цю продукцію на користь резидента знімає таку експортну операцію з контролю (п. 2.4 розділу 2 Інструкції № 136).

Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, внаслідок чого виконання нерезидентом зобов’язань за експортною операцією резидента з постачання продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг повністю здійснюється шляхом постачання товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким внесено зміни до цього договору, банк знімає цю експортну операцію з контролю.

Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, внаслідок чого виконання нерезидентом зобов’язань за експортною операцією резидента з постачання продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг частково здійснюється шляхом постачання товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким внесено зміни до цього договору, банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини договору, яка передбачає розрахунки у грошовій формі (п. 2.5 розділу 2 інструкції № 136).

У разі якщо взаємні зобов’язання за експортним договором частково або повністю не виконано, то здійснюється часткове або повне повернення резиденту продукції, поставленої ним нерезиденту за договором, на підставі інформації про зазначену операцію в реєстрі МД (оформляється з використанням МД типу ІМ-40 «Імпорт», ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-75 «Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування»). Якщо відсутня інформація про зазначену операцію в реєстрі МД, то додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія зазначеної МД, отримана на запит цього резидента.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання