Запитання - відповіді

Якщо аванс повернено
У зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням зовнішньоекономічного договору перераховану на користь нерезидента попередню оплату повернено резиденту. Чи застосовується у такому випадку обмеження строків розрахунків?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор

Строк завершення імпортних операцій резидентів, що здійснюються на умовах відстрочення поставки, визначено ст. 2 Закону № 185. Перевищення законодавчо встановлених строків потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Порушення резидентами строків, передбачених ст. 2 зазначеного Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) (ст. 4 Закону № 185).

Нарахування пені зупиняється у разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами.

Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за експортними та імпортними операціями визначено Інструкцією № 136.

Згідно з пунктами 3.1 і 3.2 розділу 3 зазначеної Інструкції відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з календарного дня, що настає за днем здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується.

Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту продукції з ввезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі відповідних типів митних декларації (IM-40 «Імпорт», IM-41 «Реімпорт», IM-72 «Безмитна торгівля», IM-75 «Відмова на користь держави», IM-76 «Знищення або руйнування») та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі МД, а в інших випадках — після пред’явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом постачання продукції, виконання робіт, надання послуг (п. 3.3 розділу 3 Інструкції № 136).

Вартість товарів може бути зменшено, якщо протягом виконання зобов’язань за договором відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково, на суму таких коштів (пп. «ґ» п. 1.9 розді­лу 1 Інструкції № 136)

Днем виникнення порушення є день, що настає за днем закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за імпортною операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (далі — висновки) (п. 1.1 розділу 1 Інструкції № 136).

У разі ненадходження на адресу резидента у законодавчо встановлені строки розрахунків (або строки, встановлені відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків) товару за імпортною операцією та/або неповернення резиденту попередньої оплати (у зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням імпортного договору) виникає порушення законодавчо встановленого строку розрахунків. У цьому випадку банк інформує податкові органи про виявлені у звітному місяці факти порушень ненадходження в законодавчо встановлені строки товарів згідно з п. 5.9 розділу 5 Інструкції № 136.

Тобто при поверненні товару за зовнішньоекономічним договором або попередньої оплати за ним строк завершення імпортної операції резидента повинен відповідати вимогам
Закону № 185.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання