Запитання - відповіді

Посередницькі послуги у працевлаштуванні
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює посередницькі послуги з надання персоналу. Який порядок визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг нерезиденту з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор
Євген Меньшенін , головний державний інспектор

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Місцем постачання послуг з надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання (пп. «г» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу).

Відповідно до визначення, наведеного у пп. 14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, послуга з надання персоналу — це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін.

У разі якщо платником ПДВ послуги з надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, здійснюються нерезиденту, то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України.

Водночас послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не включено до переліку послуг, визначених пунктами 186.2 та 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, та місце постачання таких послуг визначається відповідно до п. 186.4 цієї статті за місцем реєстрації постачальника таких послуг.

Таким чином, операції з постачання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які постачаються резидентом України — платником ПДВ, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

При розрахунку загальної суми від здійс­нення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ слід враховувати визначення терміна «постачання товарів/послуг» (підпункти 14.1.185 та 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) та брати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання такої реєстрації та поновлення у Реєстрі регулюються статтями 180 — 184 Податкового кодексу та регламентується Положенням № 1130.

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено ст. 184 Податкового кодексу, відповідно до п. 184.1 якої реєстрація діє до дати анулювання реєстрації особи як платника податку, яка проводиться шляхом виключення з Реєстру.

Пунктом 184.2 ст. 184 розділу V Податкового кодексу визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у пп. «а» п. 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника податку.

Таким чином, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 Податкового кодексу (1 млн грн без урахування ПДВ), анулювання реєстрації платника ПДВ може бути здійснено за його заявою (форма № 3-ПДВ).

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання