Запитання - відповіді

Операції з розповсюдження аудіокнижок
Як оподатковуються операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва?
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор
Євген Меньшенін , головний державний інспектор

Статтею 1 Закону № 601 визначено, що книжкова продукція — це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначено цим Законом як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

На сьогодні безпосереднє поняття книги визначено у Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань та Інструкції № 22.

Згідно з пп. «а» п. 11 вищезазначених Рекомендацій книга — це неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок, не враховуючи обкладинки, опубліковане у даній країні і доступне для публіки.

Відповідно до розділу 2 Інструкції № 22 книга — це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі обсягом понад 48 сторінок.

Отже, аудіокнижки не підпадають під визначення безпосередньо книги (книжки).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу (п. 1.1 ст. 1 цього Кодексу).

Згідно з п. 5.1 ст. 5 зазначеного Кодексу поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 Кодексу. При цьому інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ст. 5 Податкового кодексу).

Підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 зазначеного Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Таким чином, операція платника податку з розповсюдження аудіокнижок віт­чизняного виробництва оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання