Запитання - відповіді

Фінзвітність малих підприємств
Для малого підприємства звітним періодом є рік. Чи поширюється на такі підприємства норма щодо обов’язкового подання фінзвітності щокварталу?

Пунктом 137.5 ст. 137 Податкового кодексу визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн.

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Податкового кодексу. При цьому фінзвітність є додатком до декларації та є її невід’ємною частиною (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Законом про бухоблік визначаються правові засади регулювання, організації, ведення бухобліку та складання фінзвітності в Україні.

Статтею 13 цього Закону визначено, що звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та Звіту про фінансові результати. При цьому перший звітний період для новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

Частиною третьою ст. 55 Господарського кодексу визначено поняття суб’єктів малого підприємництва, до яких можуть належати юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, виз­начену за середньорічним курсом Нацбанку України.

При цьому постановою № 419 затверджено Порядок подання фінзвітності, п. 2 якого встановлено, що платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають до контролюючого органу у порядку, передбаченому Податковим кодексом для подання декларації квартальну фінзвітність (окрім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу належать до суб’єктів малого підприємництва) та річну фінзвітність.

Отже, суб’єкти господарювання, які належать до суб’єктів малого підприємниц­тва відповідно до Господарського кодексу та для яких відповідно до положень Податкового кодексу встановлено податковий (звітний) період — квартал, при поданні декларації подають проміжну (квартальну) фінзвітність. Підприємства, для яких звітним періодом встановлено звітний рік, проміжну (квартальну) фін­звітність до контролюючих органів не подають.