Запитання - відповіді

Повернення авансу
Як фізичній особі — платнику єдиного податку відобразити у податковій декларації повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору (у тому числі якщо їх отримання і повернення відбуваються в різних податкових періодах)?
Галина Жук , начальник відділу адміністрування податків і зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Наталія Фокіна , головний державний ревізор-інспектор

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу (пп. 1 п. 292.1 цієї статті).

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 Податкового кодексу).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів такому платнику у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 вищезазначеної статті).

Дохід визначається на підставі даних обліку, що ведеться відповідно до ст. 296 Податкового кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, затверджено наказом № 579 (далі — Порядок № 579).

Згідно з п. 5 зазначеного Порядку записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Пунктом 6 Порядку № 579 визначено, що платник податку заносить до книги відомості в такому порядку:

  • у графі 1 зазначається дата запису;
  • у графах 2 — 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;
  • у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги;
  • у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати;
  • у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передоплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;
  • у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
  • у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;
  • у графах 7 і 8 зазначаються вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1 — 5 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу.

До складу доходу, визначеного ст. 292 цього Кодексу, не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (пп. 5 п. 292.11 зазначеної статті).

Отже, якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору відбувається у періоді їх отримання, то такі кошти не включаються до складу доходу фізичної особи — платника єдиного податку першої — третьої груп та не підлягають відображенню у податковій декларації.

У разі якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) відбувається в іншому податковому періоді, фізична особа — платник єдиного податку першої — третьої груп повинна включити таку суму коштів до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримано, та здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається їх повернення.