Запитання - відповіді

Оплата стажування
Чи підлягає оподаткуванню дохід у вигляді коштів, сплачених стажистом на користь свого керівника стажування — адвоката? Якщо так, то яким чином відображати ці кошти у податковому обліку?
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Наталія Фокіна , головний державний ревізор-інспектор

Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом № 5076, п. 4 ст. 10 якого визначено, що порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.

Розмір внеску на проходження стажування адвокатів визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

При цьому внесок розподіляється таким чином:

70 % внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується винятково для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;

30 % сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регулюється п. 178.1 ст. 178 Податкового кодексу, у якому зазначено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність індивідуально, зобов’язані стати на облік у контролю­ючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі ст. 65 цього Кодексу.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором 1,5 % бази оподаткування (п. 178.2 ст. 178, підпункти 1.2 та 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Згідно з п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат від такої діяльності, форму та порядок ведення якої затверджено наказом № 481.

Отже, сума коштів у розмірі 70 % внеску, який сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування — адвоката, включається до доходу такого адвоката з відображенням у графі 2 Книги обліку доходів і витрат.

При цьому суму коштів, яку фактично використано винятково на забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника стажування — адвоката, може бути включено до витрат такого адвоката (у межах, що не перевищують 70 % внеску) за умови їх документального підтвердження та відображено у графі 8 такої Книги.

До доходів, які виплачують фізичній особі — найманому працівнику, податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб та військового збору є юридична особа — працедавець, яка зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу (пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 та підпункти 1.2 та 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання