Запитання - відповіді

Якщо термін сплати пені порушено
Яку відповідальність передбачено за порушення терміну сплати пені, нарахованої контролюючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?

Відповідно до ст. 4 Закону № 185 порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (далі — АТО) на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 Закону № 185 або встановлених Нацбанком України відповідно до вищезазначених статей, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Пунктом 5.9 Інструкції № 136 встановлено, що банк надає контролюючим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені у висновках) виручки, товарів.

Якщо особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролю­ючий орган, то він зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань згідно з податковим та іншим законодавством (пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу).

При цьому до грошових зобов’язань платника податків належить сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що стягується з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Якщо згідно з нормами ст. 54 Податкового кодексу сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Кодексом (п. 54.5 зазначеної статті)

Також частиною шостою ст. 4 Закону № 185 встановлено, що контролюючі органи мають право за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену зазначеною статтею.

При цьому коли сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до ст. 54 Податкового кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення за формою «С» відповідно до Порядку № 1204.

Підпунктом 126.1 ст. 126 Податкового кодексу визначено, що якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’я­зання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’я­зання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Таким чином, у разі порушення терміну сплати пені, нарахованої контро­лю­ючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, такі резиденти притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах, встановлених п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу.

При цьому відповідальності за порушення терміну сплати пені, нарахованої контро­люючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями КпАП, не передбачено.