Запитання - відповіді

Відображення зобов’язань у звітності
У якому звітному періоді відображати у звітності податкові зобов’язання з розблокованих податкових накладних — у періоді блокування чи в періоді розблокування таких накладних?
Алла Кононова , начальник відділу розгляду звернень з ПДВ Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

Відповідно до ст. 187 Податкового кодексу на дату виникнення податкових зобо­в’язань платник податку повинен скласти податкову накладну на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг або на попередню оплату.

Згідно з нормою п. 201.10 ст. 201 цього Кодексу відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних не звільняє такого продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний період.

Факт зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН не скасовує здійснення платником господарських операцій і відповідно дати виникнення саме першої події (постачання товарів/послуг або отримання коштів), що підтверджується первинними документами, на підставі яких складається податкова накладна/розрахунок коригування.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Тобто платник податку у податковій декларації з ПДВ має зазначати обсяги операцій з постачання товарів/послуг, що фактично здійснювалися ним за відповідний звітний (податковий) період, незалежно від того, чи зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних за такими операціями.

Довідково
Податкові зобов’язання, зазначені в податкових накладних, підлягають відображенню в декларації з ПДВ у періоді їх виникнення незалежно від факту реєстрації, блокування чи розблокування в ЄРПН.