Запитання - відповіді

Збитки попередніх періодів
Організація за підсумками 2015 р. задекларувала збитки. У 2016 р. її було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), а з другого півріччя 2017 р. виключено з нього. Чи можна збитки за 2015 р. врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за 2017 р.?
Ірина Романюк , головний державний податковий інспектор відділу розгляду звернень Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств ДФС України

Згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Підпунктом 133.4.3 цього пункту встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, а для релігійної організації — вимог, визначених абзацом другим пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 цього пункту, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнан­ня організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду, та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Неприбуткова організація, яка з 01.07.2017 р. виключена з Реєстру і перейшла на сплату податку на прибуток, має сплатити такий податок на підставі декларації за податковий (звітний) період з 01.07.2017 р. по 30.09.2017 р. (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду) та за податковий (звітний) період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. (протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року).

При цьому результати господарської діяльності до 01.07.2017 р. для розрахунку податку на прибуток такої організації не враховуються, тобто збитки 2015 р. не можна врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за підсумками 2017 р.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання