Запитання - відповіді

Грошові кошти в подарунок
Фізична особа — резидент отримала подарунок (грошові кошти) із Шотландії у розмірі 100 000 фунтів на особисту банківську карту. Як оподатковується такий дохід та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Світлана Володимирова , начальник відділу адміністрування податків з громадян Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Іноземні доходи — це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, які є об’єктом оподаткування резидента (пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

Згідно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами за межами митної території України, зокрема у вигляді подарунків.

Під час отримання доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях) такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент отримання таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Податкового кодексу).

Порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено, що  у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (18 %), крім доходів, установлених пп. 167.5.4 п. 167.5 цієї статті, які оподатковуються за ставкою, визначеною цим підпунктом.

Абзацом першим пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Також доходи, установлені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного цим підпунктом (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Згідно з п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку.

Дохід, отриманий фізичною особою — резидентом у вигляді подарунка,
вартість якого виражена в іноземній валюті, перераховується у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент її отримання, і включається такою особою до загального річного оподатковуваного доходу. При цьому така фізична особа — резидент зобов’язана подати податкову декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % і військовий збір — 1,5 %

Водночас слід зазначити, що Декретом № 15-93 визначено загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.