Запитання - відповіді

Дивіденди отримано від іншого платника
Підприємство з доходом до 20 млн грн при визначенні фінансового результату коригування на різниці не застосовувало. Чи можливо суму дивідендів, отриманих від іншого платника податку на прибуток, відобразити в р. 3.2.3 додатка РІ до декларації?

У разі прийняття рішення про незастосування коригувань платник податку не може провести коригування, передбачене у ­
р. 3.2.3 додатка РІ «Різниці, які зменшують фінансовий результат» до декларації, пов’язане з отриманням дивідендів від іншого платника податку на прибуток.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу для платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені згідно з положеннями розділу ІІІ Кодексу.

Такий платник має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років.

Таким чином, платник, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування і річний обсяг доходу якого не перевищує 20 млн грн, застосовує різниці для відображення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років згідно з пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу, а також у разі наявності відповідних операцій — різниці, передбачені розділом ІІ та підрозділом 4 розділу ХХ Кодексу.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання