Запитання - відповіді

Якщо дохід — понад 20 млн грн
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?
Світлана Квочкіна , заступник начальника Управління — начальник відділу методології податку на прибуток підприємств Управління вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

Пунктом 46.1 ст. 46 Податкового кодексу встановлено, що додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу платник з річним обсягом доходу понад 20 млн грн визначає об’єкт оподаткування шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності згідно з ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу. Для відображення у податковій звітності таких різниць передбачено додаток РІ до декларації, підсумковий показник якого переноситься до р. 03 РІ декларації.

Отже, додаток РІ є обов’язковим для складання платником, у якого річний обсяг доходу перевищує 20 млн грн. У разі відсутності показників у відповідних рядках додатка такі рядки не заповнюються (якщо звітність подається в електронній формі). Якщо звітність до контролюючого органу подається на паперових носіях, то у рядках, у яких відсутні показники, проставляються прочерки.