Запитання - відповіді

Сплата за договором добровільної участі
Особа бажає укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування за період з квітня 2004 р. по січень 2012 р. При цьому в цей період така особа була фізичною особою — підприємцем (загальна система оподаткування), але в неї був відсутній дохід. Чи можна укласти такий договір?
Світлана Кепіна , начальник Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Анжеліка Роговець , головний державний ревізор-інспектор

Порядок укладання договору добровільної участі врегульовано ст. 10 Закону про ЄСВ та розділом V Інструкції № 449.

Абзацом п’ятим частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, та умови, за яких таке право надається.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до контролюючих органів за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування або одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 3 до Інструкції  № 449, копію трудової книжки (за наявності) та копію документа, що посвідчує особу (пп. 4 п. 1 розділу V цієї Інструкції).

Після перевірки викладених у заяві відомостей контролюючими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), із цією особою укладається договір за формою, наведеною в додатку 5 до Інструкції № 449.

Отже, законодавством чітко визначено умови здійснення одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди. Зокрема, ця особа за такий період не повин­на підлягати загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, тобто не повинна бути застрахованою особою.

Таким чином, особі, зазначеній у запитанні, контролюючий орган відмовить в укладенні договору за період з квітня 2004 р. по січень 2012 р., оскільки вона перебувала на обліку як фізична особа — підприємець, протягом своєї господарської діяльності застосовувала загальну систему оподаткування, а отже, вважалася в цей період для себе одночасно страхувальником і застрахованою особою.