Запитання - відповіді

Якщо у відшкодуванні відмовлено
Чи враховується сума ПДВ, зазначена у податковому повідом­ленні-рішенні, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Леся Ковальова , головний державний ревізор-інспектор

Відповідно до пп. «в» п. 200.14 ст. 200 Податкового кодексу у разі якщо за результатами камеральної або документальної перевірки контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Згідно з п. 2 розділу II Порядку № 1204 у разі якщо за результатами перевірок виявлено відсутність права на отримання платником податку бюджетного відшкодування, то відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідом­лення-рішення за формою «В3».

Відповідно до п. 4 розділу V Порядку № 21 сума збільшення/зменшення від’єм­ного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 16.3 розділу II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ.

Таким чином, суму ПДВ, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування цього податку, може бути враховано у збільшення значення рядків «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення за формою «В3». Тобто така сума може бути врахована платником зі знаком «+» у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення, з обов’язковим заповненням спеціального поля в податковій декларації, де зазначаються дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення від’ємного значення за результатами перевірки.

Ця сума бере участь у розрахунку суми рядка 17 «усього податкового кредиту» податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період і відповідно при визначенні від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 9 декларації) (позитивне значення), бере участь в обрахунку:

суми від’ємного значення, що зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ та/або підлягає бюджетному відшкодуванню та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;

суми від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Щодо врахування суми ПДВ за податковим повідомленням-рішенням, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), то слід зазначити таке.

Складовою формули, визначеної п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, є показник ∑Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно до цього Кодексу, який враховується у формулі зі знаком «–».

Показник ∑Відшкод підлягає коригуванню за результатами перевірок, що проводяться відповідно до Податкового кодексу, шляхом зменшення показника ∑Відшкод відповідно до винесеного податкового повідомлення-рішення за формою «В3» на дату узгодження та на суму зменшення заявки на відшкодування згідно з відповідною податковою звітністю.

Отже, сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, збільшується на суму зменшення заявки на відшкодування згідно з повідомленнмя-рішенням за формою «В3», яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування.

При цьому слід зазначити, що можливості зарахування суми податку, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування за податковим повідомленням-рішенням за формою «В3», на рахунок у системі електронного адміністрування податку Податковим кодексом не передбачено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 1204 — Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204. Лист № 11310-09-10/19633 — лист Мінфіну України від 21.07.2017 р. № 11310-09-10/19633 «Щодо можливості врахування сум податку на додану вартість, які сплачені авансом у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг при розрахунку суми бюджетного відшкодування»